כ-20,000 חניכים השתתפו השנה במחנות הקיץ של תנועת “בני עקיבא” – כך עולה מסיכום פעילות התנועה במהלך החופש הגדול. בין היתר קיימה התנועה 12 מחנות קיץ אליהם יצאו, בין השאר, גם כמאה חניכי שבט יובל, שבטים לילדים בעלי מוגבלויות. ברעננה יצאו למחנות וסימנריונים כ-500 חניכים. כמו כן קיימה התנועה שלושה סמינריוני הדרכה בה השתתפו מדריכים מרחבי הארץ וסמינריון לקומונריות בו השתתפו הקומונריות החדשות. עוד קיימה התנועה כ-30 קייטנות אשר הפעילו הסניפים ברחבי הארץ, מאהל הדברות בתשעת הימים, פעולות שבת, פעולות, התנדבויות, שבתות אירוח ופעילויות נוספות.

סניף רעננה הפעיל במשך שלושה שבועות בהתנדבות מלאה את קייטנת ילדי קרית שרת.

גרעין שבט הגבורה יצא לנגב שם התנדב במהלך תשעת הימים בחוות חקלאיות ועבד בכרמים של החוות השונות בשיתוף פעולה עם השומר החדש.

כל שבט ושבט השתתף במגוון פעולות מיוחדות היוצאות מן השגרה בהתאם ל”לוחופש” המסורתי.

מזכ”ל התנועה, דני הירשברג, ציין כי “למרות האמירות הרווחות בציבור כי הנוער מרותק למסכים השונים נוכחנו לדעת שהנוער מסוגל גם לצאת מהמסך ולהצטרך למסע וחוויה המחוברת לטבע, פגשנו במהלך הקיץ נוער נפלא הרגיש למצוקות חברתיות ונרתם לכל משימה אליה הוא נדרש. אנו נערכים לשנת הפעילות הבאה שבמרכזה תעמוד הועידה הכג’, של התנועה ועידת האמת והאמונה”.

בהזדמנות זו יש להודות לקומונריות היוצאות שני ידידוביץ הנפרדת מהסניף ויוצאת לדרום אפריקה לשנת שרות נוספת, ולשרון רוט הנפרדת מהסניף ויוצאת ללימודים. שרון ושני עבדו במסירות עצומה במהלך השנה והצעידו קדימה את סניף בני עקיבא רעננה. במהלך החודש הקרוב יגיעו לסניף בעז”ה הקומונרים החדשים.