Search

סליחות בנוסח ספרדי-אשכנזי משולב ב'כינור דוד' במוצ"ש

לאט לאט, בהדרגה, עם ישראל הולך ומתאחד בארץ.

הזמן ו"נישואי התערובת" [במובן החיובי, כמובן !] הולכים ומשפיעים, והציבור הרחב כבר מכיר לא רק את הנוסח והמנהגים מבית אבא אלא גם מנהגים שונים מ"בית אבא אחר".

בתוך בית הכנסת אנחנו מתערבבים אלה עם אלה, וזה מצוין! התהליך עוד ארוך – אחרי אלפיים שנות פיזור אי אפשר לכפות אחדות תוך רק 100 שנה .  אבל גם אי אפשר להתעלם מהמציאות של התקבצות הגלויות יחדיו בארץ ישראל, ברוך השם !

אחד המנהגים שבו ההתאחדות הזו מורגשת הוא בסליחות. במספר ישיבות וישובים אומרים סליחות שמשלבות נוסח ספרדי ונוסח אשכנזי, בדרכים שונות, בישוב אלון הנמצא ליד כפר אדומים אף הוציאו "מחזור יום כיפור משולב" אשכנז וספר יחדיו.

גם ברעננה  בקהילת 'כינור דוד' [בית הנוער, אחוזה 157] נתחיל במוצ"ש פרשת כי-תבא לומר סליחות משולבות בנוסח ישיבת מעלה גלבוע.

לוח הזמנים:

21:45 – ניגון לפני סליחות.

22:15 – שיחה.

22:30 – סליחות. כולם – בני כל העדות! – מוזמנים.

דילוג לתוכן