Search

סיפור הזוי על מינוי ממלא מקום…

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב (יום ה') הסתיימה סאגה ארוכה רצופת תהפוכות פוליטיות כשראש העיר הביא לאישור המועצה את הצעתו למינוי מ"מ לראש העיר.

כזכור זה כבר קרוב לשנתיים, מאז פרישתה של אורית סייד-יצחקי סגנית ראש העיר וממלאת מקומו שלראש העיר אין ממלא מקום. מחליפה של סייד-יצחקי, איתן גינזבורג מונה כסגן רגיל לצד רונית וינטראוב נציגת מרצ ואריה פרידמן נציג הרשימה הדתית שהתחלף ברוטציה עם חברו לסיעה יואל עזרזר.

במשך זמן זה התקבלו בעירייה מסרים ממשרד הפנים כי מצב שבו מכהנים שלושה סגנים במקום שני סגנים וממלא מקום הוא אינו חוקי. על רקע זה התנהל במשך תקופה ארוכה מאבק איתנים במסדרונות העירייה. לטענת רונית וינטראוב וסיעת מרץ הבטיח לה ראש העיר את התפקיד למשך כל התקופה עד לסיום הקדנציה. השותפים לקואליציה – סיעת ראש העיר והסיעה הדתית המאוחדת דרשו לחלק את התפקיד לשלושה כשכל סגן יקבל שליש מהתקופה כממלא מקום.

לאור העובדה שהקואליציה מורכבת מ 14 חברים משלוש סיעות כשלמרץ חמישה חברי מועצה שיכולים לזעזע את הקואליציה ניסה בתחילה ראש העיר למנות את וינטראוב אך נתקל בהתנגדות עזה מצד סיעתו שלו. הצעות פשרה שהוצעו על מנת לפתור את הבעיה נפסלו על ידי וינטראוב. השורה התחתונה שהובעה על ידי סיעת מרץ במספר רב של הזדמנויות היתה שהם פוסלים באופן אישי את יואל עזרזר מלכהן כממלא מקום בשל היותו חרדי לטענתם. פסילה אישית זו הכעיסה את השותפים האחרים לקואליציה.

בשבוע שעבר חתמו סיעות הקואליציה על הסכם לצירופה של מלי פולישוק לשורותיהם. מיד עם כניסתה נוצר מצב חדש שבו למרץ אין את היכולת לפרק את הקואליציה. כעת שינה חופרי את עמדתו והודיע לסגניו כי אינו מוכן לפסילה אישית של שום גורם במועצת העיר ולכן יביא לאישור המועצה חלוקת התפקיד לשלוש כשכל סגן יקבל שליש מהתקופה. תגובת מרץ היתה מיידית – התנגדות מוחלטת למינויו של עזרזר. ככל שהתקדמו הימים לקראת ישיבת מועצת העיר ולאישור הצעת ראש העיר החלו נציגי מרץ להציע את כל הצעות הפשרה שפסלו עד כה כגון מינוי איתן גינזבורג למ"מ לכל התקופה ועוד הצעות אחרות כשהמשותף לכולם הוא שיואל עזרזר לא ימונה לתפקיד כלל. ראש העיר דחה את כל הצעות מרץ.

כאמור, בישיבה שהתקיימה הערב, העלה ראש העיר את הצעתו לחלוקת התקופה לשלוש וביקש את הסגנים להגיב. וינטראוב סירבה. עם קבלת תשובתה העלה ראש העיר את הצעתו לחלוקת התפקיד לשניים כשבתקופה הראשונה יכהן איתן גינזבורג כממלא מקום ולאחריו יואל עזרזר. בהצעה תמכו הן סיעות הקואליציה, למעט מרץ, והן סיעות האופוזיציה. סיעת מרץ התנגדה להצעת ראש העיר. ראוי לציין כי הצבעת סיעת קואליציה כנגד הצעה של ראש העיר הינה עילה להוצאתם מהקואליציה כולל פיטורי הסגן. הערכת גורמים פוליטיים במסדרונות העירייה היא שכך אכן יקרה בימים הקרובים.

מיד לאחר סיום הישיבה הגישו נציגי מרץ מכתב לראש העיר שבו כתבו כי הם מתכוונים לפרוש מקואליציה עם כניסתו של עזרזר לתפקיד בסוף פברואר 2013. בהודעה לעתונות שהוציאה סיעת מרץ התגללו על עזרזר אותו כינו כ "גורם חרדי קיצוני החבר ברשימה הדתית" וטענו כי הוא אינו ראוי לכהן כממלא מקום וכי לא מתאים שחרדי יכהן כראש העיר רעננה במידה וחפרי יפרוש מתפקידו מסיבה זו או אחרת.

 

דילוג לתוכן