Search

סיכום הבחירות ברעננה – כל הנתונים.

ועדת הבחירות העירונית פרסמה הערב את התוצאות הסופיות של מערכת הבחירות ברעננה.

בבחירות לראשות העיר זכה זאב בילסקי ב 22,793 קולות שמהווים 70.67% לעומת 7,981 קולות לנחום חופרי, 24.74% ו 1,479 לאיתן גליק שהסתפק ב 4.59% מהקולות.

יש לציין שבילסקי ניצח באופן גורף בכל קלפיות העיר למעט קלפי מס. 5 של תושבי שכונת רסקו שהצביעו דווקא לחופרי.

אחוז ההצבעה לראשות העיר עמד על כ 53% לאחר ש 33,448 מצביעים מתוך 63,245 בעלי זכות ההצבעה מימשו את זכותם להצביע. 1,195 פתקים נפסלו על ידי ועדות הקלפי וסך הקולות הכשרים עמד על 32,253.

בבחירות למועצת העיר זכתה רשימתן של זאב בילסקי, "רעננה שאנחנו אוהבים" ב 9,140 קולות וב 6 מושבים, מרץ ב 8,433 וב 5 מושבים, טב-יחד ב 6,194 וב 4 מושבים, רשימתו של ראש העיר היוצא נחום חופרי זכתה רק ב 2,431 קולות וב 2 מושבים, למען התושבים (דן ברוך ז"ל) זכו ב 1,652 ובמושב אחד כמו הליכוד שזכה ב 1,560 קולות.

העבודה 756)), דרך חדשה (582), איתן גליק ((910 ורשימת עוז של אילן כהן (1,278) לא עברו את אחוז החסימה. יש לציין כי לאילן כהן חסרו רק 22 קולות על מנת להיכנס למועצה העיר.

אחוז ההצבעה למועצת העיר עמד גם הוא על כ 53% כשסך הקולות הכשרים עמד על 32,936.

עם סיום הליך הספירה פרסמה ועדת הבחירות העירונית את שמות חברי מועצת העיר החדשה:

"רעננה שאנחנו אוהבים" – זאב בילסקי (ראש העיר), סימה פרי, איתן גינזבורג, עידו דותן, מתי בורושק, רייזמן מיכאל.

מרצ – רונית וינטראוב, שי אבן, עדית דיאמנט, צבי נדב, דבי סלוצקי.

"מאמינים ברעננה-הבית היהודי" – צביקה גרינגליק, אלי כהן, חיים גולדמן, דרורה כהן.

"רעננה-הבית שלי" – נחום חופרי , חיים ברוידא.

הליכוד – רחל בן ארי סקת

"הרשימה למען התושבים" – מיכל ברם.

דילוג לתוכן