Search

סיירת הביטחון של רעננה – יש מי ששומר עליך.

סיירת הביטחון של רעננה, הוזעקה בשבוע שעבר (בלילה שבין שלישי לרביעי .1127-8.12) לטיפול בשני אירועי הצתה של מכוניות ברחובות הכרמל והתחייה. הסיירת, שנקראה לאתרי ההצתות על ידי תושבים שפנו למוקד העירוני (107), הגיעה תוך דקות ופעלה לסיום האירועים ללא נפגעים.

האירוע הראשון אליו נקראה הסיירת התרחש ברחוב הכרמל 5. מכונית שהוצתה עלתה בלהבות ובעקבותיה גם המכונית שחנתה לידה. אנשי הסיירת הגיעו למקום, הפכו את השטח סטרילי בהרחיקם תושבים סקרנים ובמקביל קראו לניידת כיבוי האש של איגוד ערים השרון.עד הגעת ניידת כיבוי האש, פעלו אנשי הסיירת לכיבוי הדליקה באמצעים זמינים שהיו ברשותם כמו צינורות מים מקומיים, ומנעו בכך את התפשטות האש. במקביל הגיעה למקום גם ניידת השיטור המשולב העירונית, ובה שוטר ופקח ביטחון מטעם ביטחון עיריית רעננה שהוזמנו אף הם על ידי המוקד העירוני.

האירוע השני התרחש גם הוא באותו הלילה, ברחוב התחייה 19. מכונית שהוצתה גרמה לדליקה חריפה ועמה גם דליקה במכוניתה סמוכה לה. גם כאן פעלו אנשי סיירת הביטחון בנחישות למזעור הנזקים והפיכת המקום לסטרילי, וניהלו את האירוע עד הגעת המשטרה ומכבי האש. בתום האירוע תוחקרו העדים שנכחו במקום לטובת המשך חקירת האירוע על ידי משטרת ישראל.

שני המקרים הסתיימו ללא כל פגיעות בנפש, הודות לתושייתם וזמינותם המיידית של אנשי הסיירת המקומית,ושילוב הכוחות יחד עם כוחות הכיבוי והשיטור.

סיירת הביטחון של רעננה מסיירת בעיר 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע ונותנת מענה בטחוני בטיחותי ורפואי כשהיא קשובה לפניות המוקד העירוני. הסיירים בסיירת, כולם לוחמים בצה"ל וחובשים קרביים, שעברו הכשרה לתפקיד מאבטחים אזרחים וחובשים, מתנדבים באופן קבוע במד"א כדי לשמור על כשירותם המקצועית. בניידת ציוד זהה לאבזור אמבולנס לבן, למעט האפשרות לפנות נפגעים.

 

דילוג לתוכן