פירות קיץ מוצאי שביעית.

עקרונית בכל פירות הקיץ אין קדושת שביעית. יש יוצאים מן הכלל היות והופעתם בשוק מאוחרת.

אגוזים: כל הסוגים מחו”ל ולכן אין דין קדושת שביעית למעט: פקאן ומקדמיה שעשויים להיות יבול ישראל ויבול שמינית יגיע לשוק רק בתחילת החורף.

אבוקדו: מתחילת חודש אב. אשכוליות זנים בכירים. מאמצע אלול.

בטנים: יש גם מאסיף שביעית. לבדוק אם מחו”ל.

גויאבה רק מט”ז תמוז ואילך.

דלעת: הרוב חו”ל ולכן אין דין קדושת שביעית

חמניות: שביעית. יבול שמינית יגיע לשוק בתחילת החורף.

לימון: גם ירוק וגם צהוב – יבול שמינית.

פרי צבר: ככול פירות הקיץ – יבול שמינית.

צימוקים: הרוב מחו”ל ולכן אין דין קדושת שביעית.

קלמניטות זנים בכירים (קדם עונה): מתחילת חדש אלול.

רימון: רק מי’ תמוז ואילך.

שזיף אירופי (מאורך) רק מט”ז תמוז ואילך.

שקדים: מרבית התוצרת מחו”ל. אין דין שביעית.

תפוזים: זנים בכירים. מאמצע אלול.

תפוח עץ: הזנים ענה (כל הסוגים) יונתן (ג’וני) – יבול שמינית. שאר הזנים (כג’ חרמון זהוב וכו’) אין עדיין מגידול שמינית בשוק ויגיעו לשוק בשבועות הקרובים אולם מאחר ורוב מוחלט של תפוחי העץ הנמכרים בשוק בתקופה זו הינם יבוא מחו”ל, אין חשש לשביעית.

שימורים, קפואים, יין, מיצים, רסק, יש לבדוק הרשום על האריזה: שישית / יבול נוכרי / יבול חו”ל / היתר מכירה. כל מוצר הקדוש בקדושת שביעית, שיש ספק אם קיימו במוצר דין ביעור, אי אפשר לאוכלו.

הערות בנושאי ברכות וכשרות – לשאלת רבים: צימוקים לבדוק מתולעים קודם האכילה.

פרי צבר ברכתו פרי העץ.

אבטיח, מלון, בננה, ברכתם פרי האדמה.

פאפיה, פסיפלורה, מחלוקת פוסקים לפי הבן איש חי והרב מרדכי אליהו ברכתו בורא פרי האדמה. ולפי הרב אלישיב ברכתו בורא פרי העץ.

בברכה,
אריה פרידמן,
יו”ר המועצה הדתית רעננה