Search

סיווג חדש של גידולי כליה של WHO משלב אבחון מולקולרי

הפתולוגיה של הגידול הכלייתי התפתחה במידה ניכרת, והתרחבה משני סוגים עיקריים של גידולים ממאירים בכליות ליותר מ-20 סוגים שונים. הקריטריונים האבחוניים התקדמו ממאפיינים מורפולוגיים גרידא לכלול היסטוכימיה, אימונוהיסטוכימיה (IHC) וגנטיקה מולקולרית. ארגון הבריאות העולמי (WHO) והאגודה הבינלאומית לפתולוגיה אורולוגית (ISUP) סייעו בעדכון הקריטריונים הללו, והביאו למסגרת מקיפה החיונית לאבחון מדויק, טיפול יעיל ושיפור תוצאות המטופל.

תחום הפתולוגיה של גידולי הכליה עבר התקדמות משמעותית, במיוחד עם הצגת נתונים מולקולריים חדשים וגישות טיפוליות. הסיווג של WHO לשנת 2022 של גידולי אפיתל בכליות משקף את ההתקדמות הללו עם עדכונים גדולים מהסיווג הקודם של 2016. סקירה זו מתארת ​​את העדכונים האבחוניים והשינויים העיקריים בסיווג של גידולי אפיתל בכליות, תוך שימת דגש על הרציונל מאחורי שינויים אלה.

למרות עליית הטכניקות המולקולריות, מאפיינים מורפולוגיים וציטולוגיים נותרו אבן היסוד של סיווג גידולי כליות. סיווג WHO לשנת 2022 משקף זאת על ידי המשך תעדוף קריטריונים מורפולוגיים תוך שילוב גנטיקה מולקולרית לאבחון מדויק יותר. גישה כפולה זו מבטיחה שנעשה שימוש בשיטות אבחון מסורתיות ומודרניות, ומספקת הבנה מקיפה של גידולי כליה.

הסיווג לשנת 2022 מארגן מחדש את גידולי האפיתל הכלייתי באופן היררכי, החל מגידולים שפירים ואחריהם ממאירים. מבנה חדש זה מתיישב עם גישה מאוחדת בכל הספרים הכחולים של ארגון הבריאות העולמי. גידולים מסווגים על סמך המאפיינים המורפולוגיים והציטולוגיים שלהם לגידולי כליה ברורים, גידולי כליות פפילריים, גידולי כליה אונקוציטים וכרומופובים, גידולי צינור איסוף, גידולי כליה אחרים וקרצינומות כליות מוגדרות מולקולרית. ארגון זה מייעל את תהליך האבחון ומשפר את הבהירות בסיווג הגידול.

שינויים משמעותיים נעשו בסיווג של גידולי כליות מבוססים:

קרצינומה של תאי כליה פפילריים (PRCC): תת-הטיפוס לסוג 1 וסוג 2 בוטלה. PRCC קלאסי כולל כעת גידולים שסווגו בעבר כסוג 1, בעוד שגידולים מסוג 2 סווגו מחדש לקטגוריות אחרות. שינוי זה מתייחס לתכונות חופפות ולהתנהגויות ביולוגיות, ומפשט את האבחנה.

Clear Cell Papillary Renal Cell Tumor (CCPRCT): ידוע בעבר כ-clear cell PRCC, שמו שונה לגידול זה בשל התנהגותו העקבית באופן עקבי, המבדיל אותו מגידולים אגרסיביים יותר ומבטיח ניהול מתאים.

Chromophobe Renal Cell Carcinoma (ChRCC): מזהה מורפולוגיות לא קונבנציונליות ומציגה "גידולים אונקוציטיים אחרים" לגידולים בעלי תכונות מעורבות, המסייעים באבחון מדויק ובתכנון טיפול.

RCC-Not Otherwise Specified (RCC-NOS): מחליף את המונח RCC-Unclassified עבור גידולים שאינם מתאימים לקטגוריות אחרות, המשקף גישה מדויקת יותר לקטגוריית גידולי כליה.

הוקמה קטגוריה חדשה לגידולים המוגדרים מולקולרית, המשקפת התקדמות באבחון מולקולרי. זה כולל גידולים עם שינויים גנטיים ספציפיים, כגון RCCs מסודרים מחדש, TFEB-changed RCC ו-ELOC-mutated RCC. גידולים אלה דורשים בדיקות מולקולריות לאבחון סופי, המדגיש את השילוב של גנטיקה מולקולרית בפתולוגיה מודרנית.

לסיווג ארגון הבריאות העולמי לשנת 2022 יש השלכות קליניות ואבחנתיות משמעותיות. על ידי שילוב נתונים מולקולריים עם קריטריונים היסטופתולוגיים מסורתיים, הוא מספק מסגרת ניואנסית ומדויקת לאבחון גידולי כליות. אינטגרציה זו מאפשרת חיזוי מדויק ואסטרטגיות טיפול מותאמות אישית, ומשפרת את תוצאות המטופל. הסיווג המעודכן מדגיש את הצורך של פתולוגים וקלינאים להתעדכן בהתקדמות באבחון מולקולרי והשלכותיהם הקליניות.

סיווג WHO לשנת 2022 של גידולי אפיתל בכליות מסמן התקדמות משמעותית בפתולוגיה של גידולי כליות. על ידי שילוב הן קריטריונים מורפולוגיים מסורתיים והן נתונים מולקולריים מודרניים, הסיווג מספק מסגרת מקיפה לאבחון, סיווג וניהול של גידולי כליה. אבולוציה זו סוללת את הדרך לרפואה מדויקת, ומציעה אפשרויות טיפול מותאמות ויעילות יותר למטופלים. העדכונים השוטפים בסיווג גידולי הכליה משקפים את האופי הדינמי של התחום, תוך שימת דגש על הצורך המתמשך במחקר והתאמה בפתולוגיה כדי לשפר את הטיפול בחולים.

אימוץ הסיווגים החדשים הללו דורש חינוך מתמשך והתאמה בקרב ספקי שירותי בריאות. מחקר עתידי צריך להתמקד בחידוד סיווגים אלה ובחקירת ההשלכות הקליניות של תת-סוגים מולקולריים שזוהו לאחרונה. ככל שהתחום מתקדם, השילוב של כלי אבחון וטיפולים חדשים ימשיך לשנות את פתולוגיית הגידול הכלייתי, ומדגיש את החשיבות של גישה רב-תחומית בניהול סרטן הכליה.

דילוג לתוכן