המלגה תוענק לסטודנטים הלומדים בלימודי תואר ראשון בתכנית מלאה במוסדות מוכרים על ידי המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה) או המה”ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית).

לראשונה: נפתחת האפשרות בפני סטודנטים להגיש בקשה בכל אחת משנות לימודיהם לתואר ראשון, כאשר המלגה ניתנת פעם אחת בלבד במהלך התואר. כמו כן, לסטודנטים מקבלי המלגות תוענק גם חבילת הטבות ייחודית לבתי עסק שונים ברעננה.

סטודנטים מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה בדף הפייסבוק של ‘צעירים ברעננה’ בין התאריכים 1.6.14 – 30.6.14.

יודגש כי רק טפסים אשר ימולאו על פי כל הדרישות יובאו לאישור הוועדה ותינתן עדיפות ללומדים בשנת לימוד אחרונה. פרטים נוספים באתר העירייה: www.raanana.muni.il או בטלפון: 09-7998450 בין השעות 09:00- 16:00.