Search

סופי – שולשו שעות הרחצה הנפרדת בבריכה העירונית.

תקציר הפרקים הקודמים: בשבוע שעבר הוציאה הנהלת הבריכה העירונית מכתב המופנה אל הציבור הדתי ברעננה בו הם מכריזים על הוספת ימי פעילות לשחייה נפרדת לגברים ולנשים בערבי שני ורביעי.

חבר המועצה אריה פרידמן שקיבל לידיו את המכתב זעם על כך שהסיכום עימו הופר: "המכתב הזה הפתיע אותי מאוד משום שיש לי סיכום עם ראש העיר ועם הנהלת הבריכה העירונית להכפלת השעות בימי ראשון".

פרידמן שוחח עם מנהל הבריכה וכתוצאה מכך מוציאה השבוע הנהלת הבריכה מכתב מתקן לציבור הדתי לגבי הכפלת שעות הרחצה הנפרדת בימי א' מ 3.5 שעות לנשים ו 3.5 שעות לגברים ל 7 שעות לכל מגדר.

פרידמן: "לאחר שהעירייה סיימה את בניית שלב ב' של הבריכה ולמעשה שילשה את מספר הבריכות הקיימות במתקן דרשתי שגם שעות הרחצה הנפרדת יגדלו – ולא רק בבריכה הלימודית שהיא יחסית קטנה. אני שמח כי הצלחנו להגדיל את שעות הרחצה הנפרדת מ 7 שעות בשבוע ל 21 שעות בשבוע – כפול שלוש".

להלן המכתב המתוקן שהוציאה הנהלת הבריכה העירונית :

אנו שמחים לבשר על הוספת ימי פעילות לשחייה נפרדת לגברים ולנשים והרחבת מסגרת לימוד שחייה לילדים, כפי שמפורט להלן:

• בימי ראשון שחייה נפרדת לנשים ולימוד שחייה משעה 15:30 – 19:00 כניסה דרך רחוב יאיר שטרן (כניסה ראשית) לאחר מכן המשך שחייה ושכשוך בבריכה הלימודית עד השעה 23:00. החל מיום א' 14.8 יד' באב.

• בימי ראשון שחייה נפרדת לגברים ולימוד שחייה לבנים משעה 15:30 – 19:00 בבריכה הלימודית (כניסה דרך רחוב ויצמן) ולאחר מכן שחייה ושכשוך בין השעות 19:30 – 23:00 כניסה מרחוב יאיר שטרן (כניסה ראשית). החל מיום א' 14.8 יד' באב.

• בימי שני שחייה נפרדת לגברים בבריכה הלימודית ואפשרות ללימוד שחייה בשעות 19:15 – 22:15. כניסה מרחוב ויצמן. (החל מ 15.8 טו' באב).

• בימי רביעי שחייה נפרדת לנשים בבריכה הלימודית ואפשרות ללימוד שחייה בשעות 19:15 – 22:15 בבריכה הלימודית. כניסה מרחוב ויצמן. (החל מ 10.8 י' באב)

זכור: " האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות וי"א אף להשיטו במים" (תלמוד בבלי – גמרא – קידושין כט', א')

* כניסת בנים מעל גיל 5 אסורה בשחייה נפרדת לנשים ולהפך

טלפון לבירורים והרשמה: 09-7700700 (יערה, ערן) המרכז לשחייה וספורט רעננה, רח' יאיר שטרן 1 SWIM.POOL@RAANANA.MUNI.IL

נשמח לראותכם!

 

דילוג לתוכן