עם סיום שנת הלימודים מזמין יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן את הציבור להניח את ספרי הקודש שאינם זקוקים להם בשנה הבאה בארונות “גמ”ח הספרים” הממוקמים ליד מכלי הגניזה בבית המועצה, במקווה הרצל ובמקווה פרץ. לקראת תחילת שנת הלימודים, הציבור מוזמן לקחת את הספרים הנחוצים.