אתון שמדברת, נביא זעם שמוזמן לקלל ויוצא מברך,  אוהלי יעקב ומשכנות ישראל. אריה פרידמן מברר איך נכנסה ברכתו של בלעם הרשע, “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” לסידור התפילה הנצחי ומגיע למסקנות המעמידות את סולידריות החברתית מול חירויות הפרט.


סולידריות חברתיתסולידריות חברתית או חירויות הפרט –
“מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” – תפילה שפותחת את ברכות השחר של נוסח ספרד-אשכנז היא למעשה ציטוט מברכתו של בלעם הרשע.

במה זכה בלעם שעליו התלמוד אומר שמי שהולך בדרכו הוא בעל עין רעה בעל מידות של גאווה וגדלות, ושתלמידיו יורשין גיהנום ויורדין לבאר שחת.

במה זכתה ברכתו “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” להיכנס לסידור התפילה?

רש”י מפרש כי “מה טובו אוהליך יעקב – על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה”.

שמחנה ישראל היה מסודר בצורה ששומרת על מקסימום צניעות בין משפחה ומשפחה.

בלעם אומר לבלק – מה כוחו של עם ישראל? היחס שלו לצניעות ולמוסר בין המינים גורמות לכך שכל אדם יודע מי הוא אביו. עם ישראל שוכן לשבטיו, איש על מחנהו, איש על דגלו.

השבטים מחולקים לבתי אב ובתי אב למשפחות. אם לאדם יש אם ואב והמסגרת המשפחתית והשבטית נשמרת – העם מאוחד ולא ניתן לשבירה.

המקרא מספר שכשבלעם עולה אל ראש הפעור הוא רואה את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים וההבנה הזו כשראה “שפתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה” כפי שאומר רש”י מוציאה ממנו קריאת התפעלות “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל”.

רוח האלוקים הזו הכניסה את הברכה לסידור התפילה.

אבל – בלעם שנקרא לקלל את עם ישראל ובמקום זאת נאלץ לברך, מצליח בכל זאת להשחיל רמז לבלק איך אפשר להילחם בישראל.

כשהוא מברך את בני ישראל “מה טובו אוהליך יעקב” הוא רומז לבלק שזה סוד הכוח של עם ישראל. הוא רומז לבלק – אם תצליח לערער את היסוד של “אוהלי יעקב” אזי תצליח לנצח את בני ישראל.

בלק אכן מבין את הרמז של בלעם ומיד עם גמר דברי בלעם מספר המקרא “וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב” – בלק מלך מואב שולח אל בני ישראל את בנות עמו לנסות ולשבור את המסגרת המשפחתית ועל ידי כך לפגוע באחדות העם.

“אוהלי יעקב” מסמל את האחדות המשפחתית. הצניעות שמסמל הביטוי של רש”י “פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה”.

אבל יש סכנה שצריך לא ליפול בה. נכון, כשהפתחים אינם מכוונים זה לזה – ישנה צניעות, ישנה עדינות. ישנה אחדות משפחתית.

 

אבל כשהפתחים אינם מכוונים אולי גם יש סכנה של אי מעורבות. אולי כשהפתחים לא מכוונים ישנה אמירה של לשים מחיצה בין אדם לחברו, לשים גדר. חומה. כשזה קורה – נוצר נתק.

כשאי אפשר לראות מה קורה באוהלו של החבר אז נכון – יש מעלה של צניעות אבל גם אי אפשר לראות מתי החבר צריך עזרה, מתי הוא צריך גמילות חסדים, מתי צריך ערבות הדדית!

ולא מדובר באיזה אמירה של חיי מדבר שהיו לפני אלפי שנים. בכלל לא. מדובר בוויכוח אקטואלי ורלוונטי לחיינו אנו במאה ה 21. חברה המחולקת לשמרנים מחד ומליברלים הדורשים “חיה ותן לחיות” מאידך.

הסיסמה הזו, “חיה ותן לחיות”, מטיפה לאפשר לכול אחד לחיות את חייו כפי שהוא רוצה מבלי לדפוק חשבון לאף אחד. תחיה אתה את השבת שלך ותן לי לחיות את הסוף שבוע שלי! תלך אתה לבית כנסת ואני אפתח פאבים ומסעדות בשבת במרכז העיר כי ככה אני חוגג את השבת שלי.

“חיה ותן לחיות” הפך להיות סמל של ציבור שרוצה להסיר כול סממן של יהדות מעצמו ובעצם גם מהחברה כולה. “חיה ותן לחיות” המשמעות שלה היא לחיות באנרכיה – כי הכול מותר. לי מותר לחיות איך שאני רוצה ולך מותר לחיות איך שאתה רוצה.

לעומת האנרכיה היהדות מציבה מודל אחר לחלוטין – ערבות הדדית!! חיים מתוך מעורבות, מתוך הסכמה! נכון, יש מושג של מחלוקת אבל בסופו של תהליך ישנה הכרעה של חכמים.

במדינת ישראל – ישנם חוקים של הכנסת שלוקחים בחשבון את הצרכים של כלל התושבים ולא מדיניות של “איש הישר בעיניו יעשה”. הביטוי הזה לקוח מפסוק בספר שופטים: “ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעינו יעשה”.

“חיה ותן לחיות” זה בדיוק זה – כשאין מלך בישראל, כשאין ריבון כשאין ממלכה כשאין קדושה אז כול אחד עושה מה שהוא רוצה. כשיש קדושה,

כשיש ממלכה כשיש חברה אז ישנה מערכת שלימה של מצוות שכול כולה ערבות הדדית – כול ישראל ערבים זה בזה.

גם את הרעיון הזה הבין בלעם וזה המשכו של הפסוק – “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל”. חיים של צניעות, של אוהלי יעקב, מובילים לחיים בריאים של פרטים בחברה. אבל “משכנותיך ישראל” מעניק לזה מימד גבוה יותר – את המימד הלאומי שמאחד את כול החברה.

“משכנותיך ישראל” – נובע מתוך פרשת קדושים. איך ומתי נהיה קדושים? כשנגיע ל”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”.

 

ו “שכנתי בתוכם” בתוך כול אחד מבני ישראל. המשמעות של “משכונותיך ישראל” היא, שלצד פתחי אוהלים שאינם מכוונים זה לזה יש לבנות בלב משכן שמכוון לא רק כלפי שמים אלא גם כלפי כול אחד ואחת מישראל.

לב שמאפשר לבני ישראל לראות את הבעיות האחד של השני למרות שפתחי האוהל אינם מכוונים זה לזה. עלינו לחיות חיים של צניעות לצד חיים של ערבות הדדית. גם סולידריות חברתית וגם חירות הפרט

בעוד כשלושה שבועות ימלאו 6 שנים לנפילתם של החללים הנעדרים אורון שאול שנפל בקרב שג’עיה והדר גולדין שנפל בקרב ברפיח במבצע צוק איתן.

בשם הערבות ההדדית, בשם הלב שמכוון הן לשמים והן כלפי כול אדם בישראל נבקש מהקדוש ברוך הוא שייענה לתפילתנו ויכניס בליבם של אויבנו את ההבנה שהבין בלעם הרשע שלא ניתן לפורר את האחדות של עם ישראל.

תפילתנו להבאת אורון שאול והדר גולדין לקבר ישראל ולהחזרת אברה מנגיסטו מידי החמאס לחיק משפחתו במהרה.