Search
דרורה - סוכת מתנדבים 1

סוכת של"מ.

סוכת העיר נכבשה על ידי מתנדבי רעננה ובראשם חברת מועצת העיר דרורה כהן, יו"ר ועדת המתנדבים העירונית. פעילויות משותפות לעולים חדשים לוותיקים במטרה לקרב בניהם.


עוד יוזמה חברתית התנדבותית של חברת מועצת העיר דרורה כהן, יו"ר ועדת המתנדבים העירונית במטרה לקרב בין עולים חדשים לוותיקים.

"הניצן נבט ובעזרת ה' עוד יפרח ויגדל".

זו השנה הראשונה שמתנדבי תנועת של"מ יחד עם מינהל קהילה בראשות מנהלת המחלקה ציפי הוז הקדישו את הפעילות לעולים החדשים ולישראלים, במטרה להפגיש בפעילות חוויתית ציבורים שונים.

לפעילות הגיעו סבתות סבים ,הורים ונכדים ,דתיים ושאינם דתיים , ותיקים ועולים חדשים.

בתוכנית:

שעת סיפור- כובע קסמים
פעילות יצירה בעקבות הסיפור
חופשה בטוחה זהירות בדרכים
שרים לירושלים
מעגל מתופפים.

האווירה הייתה מחשמלת וקסומה ולא פלא שכולנו יצאנו בריקודים בתוך הסוכה. האורחים עולים וותיקים שיתפו פעולה שרו סולו והנעימו לכולנו בקולם.

חזרנו מלאי אנרגיה וכמו שאומרים עייפים אך מרוצים. הכרת הטוב לעובדי מינהל קהילה ציפי יוסי חנה ואילנה . לדורון שצילם ולנחמה אפרתי מנהלת מחלקת עלייה. ואחרונים תודה למתנדבי של"מ ולרכזות אורנה ורדה מיכל מרי שרה ציפי רענן יפה .ש

דילוג לתוכן