Search

סדר ט"ו בשבט – שנת שמיטה.

לקראת ט"ו בשבט אותו נחוג בשבוע הבא הוציא משרד הדתות בשיתוף עמותת "טבע עברי" סדר ט"ו בשבט מיוחד לשנת השמיטה. ניתן להוריד את המצגת מאתר מנהלת השמיטה הארצית של המשרד לשירותי דת בקישור הבא: סדר טו בשבט – שנת שמיטה.

דילוג לתוכן