Search

סגנית ראש עיר חדשה – מלי פולישוק.

מועצת העיר רעננה אישרה בישיבתה הערב את מינויה של חברת המועצה מלי פולישוק-בלוך לסגנית ראש העיר ללא שכר.

כזכור, עם פרישת סיעת מרצ מהקואליציה והתפטרותה של רונית וינטרוב מתפקיד סגנית ראש העיר, נותרה צמרת העירייה ללא צלע נשית. עם מנויה של פולישוק לסגנית חזר המצב לקדמותו. ההצעה על מינויה באה לאחר שבחודש יוני האחרון נחתם ההסכם הקואליציוני וסוכם על הצטרפותה של חברת מועצת העיר רעננה וראש תנועת 'דרך אחרת', מלי פולישוק-בלוך לקואליציה.

במהלך ההצבעה על מינויה של פולישוק ניסתה סיעת מרצ לבצע תרגיל פוליטי והציעה לתפקיד סגנית ראש העיר את בלה צור חברת מועצת העיר מטעם סיעת ראש העיר. לפי התקנון נערכה הצבעה על כל מועמדת בנפרד. ראשית נבחרה מלי פולישוק ברוב של 10 בעד ו 5 נגד כשדן ברוך מצטרף בהצבעתו לקואליציה וכל סיעת מרצ מתנגדת. לאחר מכן נערכה הצבעה על מינויה של בלה צור לתפקיד כשמרצ בעד וחברי הקואליציה, מתוך חברות והערכה לבלה צור מבקשים להימנע. ראשי הסיעה הדתית, עזרזר ופרידמן תפסו פתאום שמשמעות ההימנעות היא שגם בלה תיבחר לסגנית ויווצר מצב אבסורדי של ארבעה סגני ראש עיר ומיד שינו את הצבעת ארבעת חברי הסיעה למתנגדים ובכך מנעו מבוכה לראש העיר שבעצמו נמנע בהצבעה.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "אני מברך על ההזדמנות הניתנת למלי פולישוק בלוך לשלב כוחות למען תושבי רעננה ולהמשיך לקדם יחד עמי את העיר. עם מינויה, תהיה הגב' פולישוק בלוך אמונה על פרויקטים מיוחדים להתחדשות עירונית, דוגמת שימור המבנה ההיסטורי של בית הספר היסודי 'מגד' וגן אריגי וכן תוביל את נושא הדו-קיום ויחסי חילוניים-דתיים, הניצב בראש סדר העדיפויות שלי".

 

דילוג לתוכן