Search

סגנית ומ"מ ראש העיר, אורית סייד הודיעה על פרישתה מהחיים הפוליטיים.

בישיבת מועצת העיר האחרונה ביקשה הג' אורית סייד יצחקי להודיע הודעה אישית. במילים ספורות הקריאה מן הכתב נאום קצרצר ובו הסבירה כי על מנת שמצבה הרפואי לא יפגע היא חייבת לוותר על העשייה הבלתי פוסקת במסגרת התפקיד אותו היא ממלאת הן כסגנית וממלאת מקום ראש העיר והן כחברת מועצה ולהתמסר לטיפול בבריאותה. בתחילת שבוע הבא, המשיכה סייד-יצחקי, תמסור את מכתב התפטרותה לראש העיר.

מאחר והדברים לא היו על סדר היום של המועצה הם נפלו כרעם ביום בהיר. ראשי הסיעות שרובם הופתעו מהודעתה ביקשו את רשות הדיבור והודו לאורית במילים חמות על עשייתה ואיחלו לה התאוששות ובריאות.

במסגרת תפקידיה כסגנית ומ"מ ראש העיר עמדה הג' סייד יצחקי בראשות ועדות חשובות כגון ועדת תמיכות, ועדת הקצאות קרקע, ועדת בטיחות בדרכים והועדה למניעת סמים ואלכוהול ולאחרונה אף מונתה ליו"ר ועדת בריאות החדשה שהקימה העירייה.

בתום ישיבת מועצת העיר נשארו החברים והעלו השערות מי יכנס לתפקידיה השונים. יצויין כי הבא בתור ברשימתו של ראש העיר הוא מיכאל רייזמן, שהיה פעיל בועד ההורים היישובי במשך שנים רבות.

דילוג לתוכן