Search
Study: Basic Environmental Supports for Positive Brain and Cognitive Development in the First Year of Life. Image Credit: Monkey Business Images / Shutterstock

סביבות מוקדמות משגשגות מגבירות את ההתפתחות המוחית והקוגניטיבית אצל ילדים

במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת JAMA רפואת ילדיםחוקרים העריכו כיצד תמיכות סביבתיות בסיסיות, המובלעות כגורם משגשג (T-factor), במהלך שנת החיים הראשונה משפיעה באופן משמעותי על התפתחות המוח, הקוגניטיבית והחברתית-רגשית עד גיל 3.

מחקר: תמיכות סביבתיות בסיסיות להתפתחות מוחית וקוגניטיבית חיובית בשנה הראשונה לחיים. קרדיט תמונה: Monkey Business Images / Shutterstock

רקע כללי

כמעט מחצית מילדי העולם מתחת לגיל 5 במדינות בעלות הכנסה נמוכה לא מצליחים להגיע לאבני דרך התפתחותיות עקב מצב העוני שהוחמר בארצות הברית (ארה"ב), שם העוני בילדים החמיר לאחר הפסקת הזיכוי לילד ב-2023. מחקר מדגיש את הצורך ב תמיכה סביבתית ופסיכו-סוציאלית להתפתחות המוח הבריאה והקוגניטיבית של תינוקות, כולל מחסה בטוח, מטפלים תומכים ותזונה נאותה. דרוש מחקר נוסף כדי לחקור את פוטנציאל ההפחתה של תמיכות פסיכו-סוציאליות בילדות המוקדמת, במטרה לנטרל את הכישלונות ההתפתחותיים המשמעותיים הנגרמות על ידי עוני ולספק בסיס לשיפורי מדיניות גלובלית בהתפתחות הילד.

לגבי המחקר

המחקר הנוכחי כלל זוגות של אמהות ותינוקות, חלק מפרויקט eLABE (Early Life Adversity Biological Embedding and Risk for Developmental Precursors of Mental Disorders (eLABE), חקירה אורכית של האופן שבו מצוקות בחיים המוקדמים משפיעה על התפתחות נוירופית ועל הסיכון להפרעות נפשיות. זוגות אלו נבחרו במהלך ההריון מקבוצה בתוך המרכז לחקר פגים באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס. המשתתפים הכשירים היו אותן נשים הרות שלמרות חשיפה למצוקות, לא השתמשו באלכוהול או בחומרים אחרים מלבד טבק או מריחואנה במהלך ההיריון ולא היו להם סיבוכים ידועים או בעיות מולדות שהשפיעו על ההריון. גיוס זה הוביל ל-395 נשים הרות שהצטרפו למחקר, וכתוצאה מכך 399 לידות יחיד, כאשר לארבע נשים נולדו שתי לידות יחיד לאורך תקופת המחקר.

המחקר התמקד בנשים דוברות אנגלית מעל גיל 18 שציפו לילד יחיד. נעשו אי הכללות עבור זיהומים מולדים באם ומומים עובריים ידועים. הסכמה התקבלה מכל האמהות המשתתפות, כאשר המחקר קיבל את אישור מועצת הביקורת המוסדית של אוניברסיטת וושינגטון ודבק בהנחיות לשיפור האיכות והשקיפות של מחקר הבריאות (EQUATOR).

המחקר כימת את החיסרון החברתי טרום לידתי (PSD) ואת ההשפעה של גורם T – כולל גירוי סביבתי, תזונה, בטיחות, טיפול ושינה – על ההתפתחות הנוירוטית ובריאות הנפשית של ילדים. תוצאות קוגניטיביות, שפה והתנהגותיות הוערכו באמצעות סולם ביילי של התפתחות תינוקות והערכות התנהגות, תוך התחשבות במשתנים כמו מין תינוקות, משקל לידה, גיל הריון ויכולות קוגניטיביות של האם.

סריקות תהודה מגנטית (MRI) נערכו לאחר 24 ו-36 חודשים כדי לבחון את נפחי המוח וקיפול קליפת המוח, במטרה לזהות קורלציות מבניות של ההשפעות הסביבתיות שנלכדו על ידי גורם ה-T. המחקר השתמש במספר זקיפות כדי לטפל בנתונים חסרים ויישם רגרסיה ליניארית צעד צעד כדי לחקור את הקשרים בין גורם T, PSD ותוצאות התפתחות הילד, כולל יכולות קוגניטיביות, פסיכופתולוגיה ומבנה המוח.

תוצאות המחקר

במחקר, החוקרים חשפו ש-PSD ו-T-factor, מדד מורכב המשקף תמיכות סביבתיות מרכזיות, הראו מתאם שלילי חזק, המצביע על כך שרמות גבוהות יותר של חיסרון חברתי היו קשורות לרמות נמוכות יותר של תמיכה סביבתית, אך כל אחד מהם שמר על תרומה ייחודית ל הדוגמנים.

יכולות קוגניטיביות והתפתחות שפה בגיל 3 הראו קשרים חיוביים מובהקים עם גורם ה-T, גם לאחר שהתייחסו לגורמים כמו מין ילדים, משקל לידה ו-PSD. קשרים אלו מצביעים על תפקידם הקריטי של תומכים סביבתיים בהתפתחות קוגניטיבית ושפה מוקדמת. מעניין לציין כי ההשפעה של גורם ה-T על יכולות קוגניטיביות ושפה נמצאה תלויה ברמת ה-PSD, כאשר ההשפעות החיוביות מצטמצמות ככל שהחיסרון החברתי גדל.

תוצאות סוציו-אמוציונליות, במיוחד החצנה והפנמה של סימפטומים, היו ביחס הפוך ל-T-factor. קשר זה מצביע על כך שתמיכות סביבתיות טובות יותר יכולות להפחית תסמינים סוציו-רגשיים שליליים בילדים, ממצא בולט במיוחד להפנמת תסמינים בהקשרים של PSD גבוה יותר.

במונחים של מבנה המוח, המחקר מצא קשר חיובי מובהק בין גורם T לנפח החומר האפור בקליפת המוח, המדגיש את ההשפעה של תנאים סביבתיים מוקדמים על התפתחות המוח. קשר זה נמשך גם בעת שליטה ב-PSD, והדגיש את התרומה העצמאית של גורם ה-T למבנה המוח.

מודלים של תיווך הבהירו עוד יותר את הקשרים הללו, והראו ש-T-factor תיווך את ההשפעה של PSD על יכולות קוגניטיביות, תוצאות סוציו-רגשיות ונפח החומר האפור בקליפת המוח. ממצאים אלו מצביעים על כך ששיפור התמיכה הסביבתית עשויה לחסום את ההשפעות השליליות של חיסרון חברתי על התפתחות הילד.

מסקנות

לסיכום, המחקר מדגיש כי איכות הסביבה המוקדמת, הנמדדת על ידי גורם T, משפיעה באופן משמעותי על התפתחות הילדות המוקדמת, ומשפרת את התוצאות הקוגניטיביות, הרגשיות והמוחיות. ההשפעות החיוביות של גורם ה-T על ההתפתחות חורגות מעבר להשפעה של PSD, ובמיוחד מועילות לכישורים קוגניטיביים ושפה אצל ילדים עם רמות PSD נמוכות יותר. לעומת זאת, זה מפחית ביעילות תסמיני הפנמה במסגרות מוחלשות מאוד. ממצאים אלה מצביעים על התפקיד הקריטי של העשרת סביבות בהתפתחות מוקדמת ודוגלים בהתערבויות המשפרות את איכות הסביבה, במיוחד עבור ילדים המתמודדים עם מצוקה, כדי לשפר את מסלולי ההתפתחות הכוללים ולהפחית את הסיכונים של פסיכופתולוגיה מוקדמת.

דילוג לתוכן