Search

נר מחבר' – באנו חושך לגרש!!

ארגון רבני "בית הלל" יחד עם ארגון ביח"ד והחברה למתנ"סים יקיימו השנה במשותף את פרויקט 'נר מחבר' המתקיים משנת 2008, פרויקט שבו מתארחות בחנוכה משפחות דתיות וחילוניות זו אצל זו להדלקת נרות.

דוברי הארגונים מסרו כי מטרת הפרויקט הוא לגרום לכך שחג החנוכה "ידגיש את המכנה המשותף בחברה הישראלית, וייצור אפשרות לשיח באמצעות חווית הדלקת נרות החנוכה בחג".

ארגון "בית הלל" התגייס למבצע "נר מחבר" לאחר ההצלחה הגדולה של פרויקט ה"שבת ישראלית" שקיים הארגון בשבת פרשת , פרויקט שבמסגרתו התארחו אלפי משפחות חילוניות אצל משפחות דתיות לסעודת ליל שבת. "נר מחבר" ממשיך באותו קו של ה"שבת הישראלית" כשהפעם המטרה היא שהמשפחות הדתיות יתארחו להדלקת נרות חנוכה אצל משפחות חילוניות בעשרות אלפי בתים ברחבי הארץ.

על מנת לאפשר "שידוכים" בין משפחות מארחות ומתארחות פותחה אפליקציה מיוחדת המאפשרת יצירת קשרים ישירים בין משפחות.

ארגון רבני "בית הלל", "ביח"ד" והחברה למתנ"סים מקווים כי לאירועי "נר מחבר" יהיה המשך במיזמים משותפים סביב מעגל החיים היהודי והלאומי.

 

דילוג לתוכן