המועצה הדתית רעננה הוסיפה נקודה חדשה למערך הגניזה בעיר. מיכל הגניזה ממוקם בחניית מקווה רבוצקי וישרת את תושבי שכונות מזרח רעננה.