Search

נציגת העיר בוועדה לבחירת דיינים!

חברת הכנסת הסרוגה רויטל סוויד המתגוררת ברעננה ומשתייכת לקהילת אחווה-אביב נבחרה כנציגת הכנסת בוועדה למינוי דיינים. יחד עמה נבחר כנציג הכנסת לוועדה ח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה.

סוויד שהינה חברת כנסת מטעם "המחנה הציוני", קרי האופוזיציה, גברה בהצבעה חשאית על מועמדת הליכוד לתפקיד, ח"כ נאווה בוקר. 62 חברי כנסת הצביעו עבור סוויד ורק 58 חברי כנסת עבור בוקר כאשר לכל חבר כנסת הייתה הזכות לבחור שני מועמדים.

יצוין כי בימים האחרונים נשמעו קולות בקרב חברי הקואליציה הדתיים כי בחירת הליכוד בנאווה בוקר כנציגתם בוועדה למינוי דיינים אינה מתאימה וזאת לאחר שבוקר התבטאה בשנים עברו כנגד הרבנות ובעד הזרמים שאינם אורתודוקסיים. הערכה היא כי חברי הכנסת דתיים העדיפו להצביע לנציגת האופוזיציה רויטל סוויד אשר מקיימת אורח חיים דתי אורטודוקסי על פני נציגת הקואליציה ח"כ בוקר.

הטענות המופנות כנגד ח"כ בוקר מבוססות על פרסומים באתר "על משמר הכנסת" מיסודה של התנועה המסורתית (התנועה הרפורמית). האתר הדוגל בחופש הדת פרסם בפברואר 2015 את דבריה של בוקר בעת שהייתה מועמדת לכנסת והשתתפה בפאנל בחירות שארגן מכון 'על משמר הכנסת' בשותפות עם 'ישראל חופשית', פאנל בתחום הדת והמדינה.

נאווה בוקר (הליכוד) "לבעלי ליאור שנספה באסון הכרמל נישאתי בנישואים אלטרנטיביים. ליאור היה בעלי השני. לאחר הנישואים הראשונים שלי, החלטתי שעם הרבנות אני סיימתי. זאת היתה החלטה אישית. הבנתי עד כמה זה נורא ועד כמה זה קשה, וכמה הם מקשים על הציבור בעיקר שרוצים להתגרש. שלא לדבר על אלה שרוצים להתחתן".

נראה כי הדברים שהשמיעה ח"כ בוקר בפאנל הבחירות הם אלה שגרמו לחברי הכנסת הדתיים והחרדיים להצביע עבור ח"כ רויטל סוויד על אף היותה חברת האופוזיציה.

בכל מקרה, הציבור הדתי הרוויח, רעננה הרוויחה!

דילוג לתוכן