איך יראו הימים הנוראים תחת צילה הקודר של מגפת הקורונה? המועצה הדתית רעננה נערכת מבעוד מועד לאפשר לקהילות העיר לקיים תפילות במגבלות הכמות שיאפשר משרד הבריאות.


אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה, יצא בפנייה לכל תשעים בתי הכנסת בעיר בנושא היערכות לתפילות הימים הנוראים.

פרידמן: “מתוך הנחה שמגבלות הקורונה של משרד הבריאות יאפשרו 50 עד 100 מתפללים באולם אחד, בתי הכנסת יהיו זקוקים לאולמות נוספים כמו גם בעלי תפילה, תוקעים בשופר ועוד. בתי כנסת רבים בעיר שמוצפים במאות מתפללים בימים הנוראים יזדקקו לאולמות ואתרים נוספים על מנת לעמוד במגבלות הכמות שיהיו בתוקף בחגי תשרי”.

למרות תנאי אי הודאות, ואולי דווקא בגללן, מבקש פרידמן להעירך במספר דרכי פעולה אפשריות על מנת שקהילות בתי הכנסת ברעננה יהיו ערוכים לכל תסריט אפשרי – מסגר כללי ועד הקלות משמעותיות בכמות המתפללים באולם.

כאמור, יו”ר המועצה הדתית רעננה שלח הודעה לכל ראשי הקהילות בעיר:

אל: ראשי הקהילות

הנדון: היערכות לקראת הימים הנוראים.

אני שולח הודעה זו מתוך הנחה שהנחיות משרד הבריאות בנושא תפילות בימים הנוראים יאפשרו קיום תפילות במספר סביר של מתפללים בכל אולם. מצורף בזה שאלון למילוי על ידי קהילות הזקוקות לסיוע המועצה הדתית במגעים עם העירייה לגבי שימוש במתקנים עירוניים לתפילות הימים הנוראים.

מזכיר מה ששלחתי אליכם בהודעה מיום ה 21.6 – על כל קהילה לתכנן את תפילות הימים הנוראים באמצעות:
# קיום מספר מניינים במספר אולמות בתוך בית הכנסת.
# קיום מניינים מוקדמים ומאוחרים.
# קיום מניינים בשטחים פתוחים הצמודים לבית כנסת או בחצרות בתים.

לגבי קהילות שהצעדים הנ”ל לא יספיקו בשל כמות המתפללים הגדולה -ביקשתי מראש העיר להעמיד לרשות הקהילות מתקני עירייה ומוסדות חינוך הקרובים לבתי הכנסת כדי שכל קהילה תוכל להתפצל למספר מניינים בצורה כזו שמצד אחד נעמוד בכל דרישות התו הסגול ומשרד הבריאות ומצד שני יהיה פתרון לכל מתפלל. ראש העיר נענה לקריאתי.

אבקש שרק קהילות הזקוקות לאולמות נוספים למלא את השאלון המצורף על כל סעיפיו

יש לנו כ 70 יום להתארגנות – אשמח לסייע לכל קהילה שתפנה אלי.

בברכה,
אריה פרידמן
יו”ר המועצה הדתית רעננה