Search
פעילויות פנאי

"נעים להקים"

יש לכם חלום למיזם לטובת הסביבה? עיריית רעננה תסייע לכם להגשים אותו! מיזם "נעים להקים" מציע תמיכה כספית למימוש פרויקט בתחום סביבה וקהילה. תושבי העיר נקראים להעלות רעיונות למיזמים מתוכם 5 יזכו בתמיכה כספית.


פעילויות פנאיעיריית רעננה קוראת לתושביה להצטרף לפרויקט "נעים להקים" ולהגיש לעירייה הצעות לביצוע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה. חמישה פרויקטים נבחרים יזכו בתמיכה כספית למען מימושם.

לפרויקט, אשר מתקיים זו השנה השנייה בשיתוף פעולה בין יחידת הקיימות בעיריית רעננה והמשרד לאיכות הסביבה, יש להגיש מיזמים שכוללים היבט פיסי, קהילתי ותקופתי. במימד הפיסי על המיזם להשפיע לחיוב על המרחב הציבורי ויענה על צורך סביבתי ואנושי, או יספר סיפור של מקום אהוב בעיר. בהיבט הקהילתי, על המיזם להיות מוקם ומתופעל ע"י קהילה מתושבי העיר, ויהיה לו היבט של יצירת קשרים אנושיים. בהיבט התקופתי ייבחן מענה של המיזם לאתגרי השעה בסימן הקורונה.

על המיזמים המוצעים לעסוק בנושאי קיימות, כגון: טבע עירוני -טיפוח מרחבים ציבוריים,  אורח חיים בריא-טיפוח מרחבים טבעיים, חוסן קהילתי – יצירת מסגרות לחיבורים בקהילה, שכונתיות – יוזמות מקומיות בתוך השכונה, כלכלה מקומית – קידום תרבות של צרכנות מקומית, הפחתת פסולת – פתרונות יצירתיים לצמצום צריכה ופסולת, עידוד אורח חיים מקיים ועוד.

עדיפות תינתן למיזמים אשר הינם בעלי תרומה לסביבה, בעלי מעורבות קהילתית גבוהה, חדשנות ברמה הרעיונות והביצועית, יבנו תשתית לעשייה ארוכת טווח, יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון ואשר יחזקו את הזהות המקומית.

חמשת המיזמים המובילים שיבחרו על ידי העירייה יזכו בתמיכה כספית לטובת ביצוע המיזם, בהתבסס על תוכנית עבודה ותוכנית תקציבית שיש להגיש לאישור העירייה מבעוד מועד.

יש להגיש את המיזמים לא יאוחר מיום 10.01.21 בשעה 24:00 (חצות). ניתן למלא את טופס ההגשה באתר עיריית רעננה.

מפגש הכנה יתקיים ביום ראשון 24/12/20 בשעות 16:00- 19:00 במשרדי היחידה האזורית לאיכות הסביבה ברעננה, רחוב מגדל 58. צוות יחידת הקיימות יעניק במפגש את מלוא הפרטים אודות הפרויקט ויסייע בהגשת טפסי השתתפות. יש לתאם הגעה מראש בטלפון: 09-7719996 או 052-6868733.

עדכון בנוגע לאופן קיום המפגש, בזום או מפגש פרונטלי, יימסר בהמשך בכפוף לתקנות התו הסגול.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יובל ולדמן, רכז קהילה בקיימות רעננה, בדוא"ל  yuvalw@raanana.muni.il או בטלפון: 09-7719996

דילוג לתוכן