התייעצות לפני החלפת מפרק

יש להבין כי החלפת מפרק ירך או ברך אינה עניין של מה בכך, ולא מדובר בניתוח שעליו מחליטים כלאחר יד. למעשה, המטופל מגיע לשלב זה רק לאחר היכרות מעמיקה עם האורתופד שמספק לו חלופיות טיפוליות אחרות, וכאשר אלו אינן מביאות לתוצאות הרצויות. על כן, לפני החלטה על ניתוח חייבים להתקיים ארבעה תנאים בסיסיים. כלומר, פגיעה מהותית באיכות חייו של המטופל וכן כאבים משמעותיים שמהם הוא סובל, שאם לא כן אין סיבה מספקת לעבור ניתוח כה מורכב. לשם כך, המטופל יתייעץ עם האורתופד שלו שיקשיב לתלונות, יבצע בדיקות שונות וצילומי רנטגן. רק אם הבדיקות הללו מובילות למסקנה שבאמת קיימת פגיעה מהותית באיכות החיים, ושישנם כאבים רציניים, יתחיל להישקל הניתוח. לאחר מכן יופנה המטופל אל רופא המשפחה שלו שמכיר היטב את ההיסטוריה הרפואית ואת מצבו הנוכחי, כדי לוודא שאין מניעה רפואית לעבור את הניתוח. בד בבד, ייתכן שהמטופל יופנה לבדיקות אצל מומחים נוספים כדי לאמוד את הסיכונים, ההתוויות וההכנה הנכונה כמו תרופת וטיפולים מקדימים. מלבד זאת, במידה שהוחלט על ביצוע ניתוח יש להיפגש כשבועיים לפני כן עם רופא מרדים, לצורך הערכה כללית של סיכונים, וקביעת הרדמה מקומית או כללית. כמובן, כל השלבים הללו תלויים ברצונו ונכונותו של המטופל עצמו לעבור את הניתוח, להקל על כאביו ולשפר את איכות חייו.

למי פונים לניתוח החלפת מפרקים

ניתוחי החלפת מפרקי ברך וירך בצפון מבוצעים אך ורק על ידי אורתופדים מומחים. אחד הבולטים שבהם הוא ללא ספק ד”ר אורן בן לולו, המשמש כיום כמנהל מחלקת האורתופדיה בבית החולים בני ציון שבחיפה.  למידע נוסף על פעילותו של ד”ר בן לולו, ולקריאת מאמרים וטיפים פרי עטו, היכנסו אל הקישור שלעיל.