Search
ATCC מכריזה על פרס חדש מבית BARDA לספק שירותי אחסון ועיבוד ביולוגי מרכזי עבור Project NextGen

ניווט במגוון חברתי-תרבותי בדיני רפואה ובריאות

כיצד יכולה מערכת הבריאות לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים של חולים מרקע תרבותי שונה? שאלה זו היא המוקד של פרויקט הממומן על ידי הקרן הלאומית למדע השוויצרית (SNSF) ומובל על ידי אוניברסיטאות לוצרן ובזל.

חוק הרפואה והבריאות השוויצרי מבוסס על הרעיון של מטופלים בהגדרה עצמית ופועלים באופן רציונלי. לאחר קבלת המידע הדרוש, חולים מחליטים באופן אוטונומי אם להמשיך בהליך רפואי – במובן זהה לרופאיהם. המטופלים צפויים לקבל את ההחלטה על סמך הערכה ביקורתית של האבחנה הרפואית ושקלול מדוקדק של יתרונות הטיפול הפוטנציאליים מול הסיכונים והנזקים שבטיפול לעומת אי טיפול. באופן דומה, כאמצעי זהירות, המטופל קובע את האמצעים הרפואיים שיש לנקוט או להשמיט במקרה של אי כושר עתידי.

אתגרים חדשים

ההבנה של הטבע האנושי העומדת בבסיס חוקי הרפואה והבריאות חורגת לעתים קרובות מהמציאות. פרויקט המחקר החדש בראשות הפרופסורים רג'ינה א.איבי-מולר, ברנהרד רוטשה (שניהם אוניברסיטת לוצרן) וביג'אן פתח-מוגהאם (אוניברסיטת באזל) מתמקד בחולים ובקרובי משפחתם שערכיהם וצרכיהם הקשורים לטיפול רפואי יוצאים מהמשוער. רציונליות מושרשת במסגרת החוקית שלנו. ערכים וצרכים שבמבט ראשון עשויים להיראות "לא הגיוניים" או "בלתי הגיוניים" עשויים להיות מעוצבים מבחינה חברתית-תרבותית על ידי המסורות והשקפות העולם הרווחות בחברת המוצא, אמונות דתיות וגורמים נוספים. דוגמאות כוללות הסתייגות לגבי מוצרים רפואיים מסוימים, מושגים מטפיזיים לגבי מחלה ומוות, או אחריות לקבלת החלטות בתוך המשפחה. מערכות הבריאות מתמודדות עם נושאים אלו על בסיס יומיומי – ויותר ויותר בשל ההגירה העולמית והפילוח של ערכים ואורחות חיים. מטופלים ונציגיהם המשפטיים שאינם תואמים את ההנחות המשפטיות של קבלת החלטות רציונלית, הם לרוב פגיעים מאוד ובסיכון לאפליה.

פרויקט המחקר, על שלושת תת הפרויקטים המתואמים שלו, יבחן מנקודת מבט אזרחית, ציבורית ופלילית האם דיני הרפואה והבריאות הנוכחיים לוקחים בחשבון מספיק את מגוון הערכים וההתנהגויות החברתיות-תרבותיות. כמו כן, היא תעריך את המידה שבה מתחייבים שיפורים בפרקטיקה הרפואית או התאמות למסגרת המשפטית.

  • כותרת הפרויקט: "משפט רפואי רגיש תרבותית – אתגרים משפטיים בהתמודדות עם מגוון חברתי-תרבותי בתחום הבריאות"
  • מוביל פרויקט: פרופ' Regina E. Aebi-Müller ופרופ' Bernhard Rütsche, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת לוצרן; פרופ' ביז'אן פתח-מוג'דאם (אוניברסיטת באזל)
  • משתפי פעולה בפרויקט: ד"ר טניה קוסקון-איבנוביץ', חוקרת פוסט-דוקטורט (אוניברסיטת לוצרן) וכן שני דוקטורנטים ועוזרת אחת (עוד ייקבע)
  • משך הפרויקט: יולי 2024 עד יוני 2028
  • סכום המימון הכולל שאושר: משוער. 1,116,000 CHF
דילוג לתוכן