Search

נחנך קטע הכביש החדש ברחוב בן גוריון.

ביום א' האחרון (12.5.13) נחנכה הדרך החדשה ברחוב בן גוריון דרומה, מצומת רחוב אוסטרובסקי. קטע הכביש החדש כולל מסלול לנסיעת כלי רכב מצפון לדרום, וכן מסלול יעודי לרכיבת אופניים שאורכו כ-400 מטר.

בטקס חנוכת הדרך החדשה השתתפו ראש העיר נחום חופרי, בכירי העירייה ומנהלים מאגפי ההנדסה, גינון – ועוד. בחודשים האחרונים הושלמו עבודות הפיתוח באזור, שכללו את הרחובות אופסטרלנד ובן גוריון. במסגרת העבודות נסללה הדרך החדשה ומסלול יעודי לרכיבת אופניים, וכן נעשו עבודות גינון. בהמשך, צפוי מסלול האופניים להתחבר אל שבילי אופניים נוספים באזור, כחלק מתוכנית האב למסלולי אופניים.

עבודות הפיתוח באזור זה כללו גם הטמנת קווי מתח גבוה, הצבת עמודי תאורה דקורטיביים, הנחת קו ניקוז חדש וסלילת מדרכה חדשה.

דילוג לתוכן