Search

נחום חופרי, ראש העיר ויו"ר ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי מצדד ומחייב את רפורמת "עוז ותמורה"

רפורמת "עוז ותמורה" הרפורמה הגדולה בבתי הספר העל-יסודיים, ממשלימה את רפורמת "אופק חדש" המיושמת בבתי הספר היסודיים. יישום הרפורמה יחל כבר בשנת הלימודים הקרובה ויושלם, באופן הדרגתי, בתוך ארבע שנים.

עיקרי רפורמת "עוז ותמורה": תוספת שכר של כ-50% למורים, תוספת של 16 שעות עבודה שבועיות לבדיקת מבחנים, לישיבות ולהכנת מערכי שיעור, תוספת של 6 שעות לימוד פרטניות, תגמול כספי למורים מצטיינים וקיצור הליכי הפיטורים של מורים כושלים.

נחום חופרי, ראש העיר ומי שעמד בעבר בראש אגף החינוך בעירייה, משמש כיום יו"ר ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי. נחום חופרי מקדם בברכה את הרפורמה ואומר: " החינוך במדינת ישראל הוא פרוייקט לאומי מספר אחד. אם חפצה המדינה לשמור על עוצמתה עליה לטפח ולהשקיע בחינוך, לקדם את מעמד המורה ולאפשר למערכת החינוך לעמוד בסטנדרטים המקובלים כיום בעולם הנאור. החינוך אינו הוצאה – החינוך הוא השקעה!

אני מאמין ברפורמת "עוז ותמורה", מאמין בשר החינוך ובמנכ"ל משרדו שהשכילו להמשיך ברצף שלטוני, ללמוד את רפורמת "אופק חדש", לשפר את הדורש שיפור, ועל בסיס רפורמה זו, שהשפעתה ניכרת כבר היום במרבית בתי הספר שהפעילו אותה, ולהמשיך ברפורמת "עוז ותמורה" בבתי הספר התיכוניים בישראל.

בסיס מערכת החינוך הוא באיכות המורים. צמצום מספר התלמידים בכיתות, תוספת שעות לימודים – חשובה, אך אינה עומדת מול חשיבותו של המורה. עבודת ההוראה דורשת התמסרות של 24 שעות ביממה. רפורמת "אופק חדש" העניקה תמורות משמעותיות בבתי הספר בהן אומצה הרפורמה: שעות הוראה פרטניות, זמן איכות מורה-תלמיד, חינוך אישי, שיפור דיאלוג מורה-תלמיד, צמצום פערים והעשרה למצטיינים וכמובן שיפור שכרו של המורה.

מורה מתוגמל הוא מורה טוב יותר. כך הוכיחה המציאות. אני מאמין בתהליכים. היום, עם הכרזת שר החינוך על רפורמת "עוז ותמורה" מתחיל אופק חדש במערכת החינוך בישראל. התהליך ארוך. יש עוד הרבה מה ללמוד משגיאות העבר. אני מאמין במערכת אותה מנהיג שר החינוך ומנכ"ל משרדו ויודע כי את הטעון שיפור – ישפרו ואת ההצלחות "אופק חדש" יאמצו ברפורמה המוצעת היום".

 

דילוג לתוכן