Search

נושא התחבורה הציבורית בשבת ברעננה עולה לדיון ציבורי.

לאחר שעיריות הרצליה ותל אביב העבירו החלטות בנוגע לתחבורה ציבורית בשבת החלו נסיונות מצד גופים קיצונים ברעננה לקעקע את הסטטוס קוו הקיים בעיר.

יו"ר ועדת התחבורה העירונית, חבר מועצת העיר מטעם מרצ שי אבן מכנס את ועדת התחבורה והודיע כי הישיבה שתתקיים ב 15 לאפריל תהיה פתוחה לקהל והועדה תקיים דיון ציבורי פתוח אבן הזמין את כל חברי מועצת העיר כמו גם את הציבור הרחב להשתתף בישיבה המתוכננת.

עם הוצאת ההודעה החל מסע לחצים מצד תושבי העיר הן מהצד הדורש להשאיר את המצב הקיים היום והן מצד המבקשים לשנותו. חברי מועצת העיר מוצפים במיילים המביעים את דעת שולחיהם בנוגע לתחבורה ציבורית בשבת.

לצד מיילים שקוראים להפרת הסטטוס קוו ולהחלטה לקיים תחבורה ציבורית בשבת התקבלו מאות מיילים המצדדים בהמשך המצב הקיים:

"מי שיפגע מן המהלך הם החלשים שחברה – אותם אלה שיחויבו לעבוד בשל הנסיבות האישיות והכלכליות בו הם מצויים" כותב אחד. "חבל מאוד לשנות את ההרגשה הטובה הכללית בעיר הנהדרת שלנו כולל הדו-קיום – שהיא דוגמא ומקור להערצה" כותבת שניה.

חברי הרשימה הדתית – יואל עזרזר סגן ראש העיר, אריה פרידמן יו"ר המפד"ל בעיר וחברי מועצת העיר דרורה כהן והרב סטוארט וייס מתארגנים להורדת הנושא מסדר היום. הם מקיימים מגעים רצופים עם ראש העיר וסיעתו כמו גם עם סיעות המועצה האחרות שרובם המכריע מתנגד נמרצות להעלאת הנושא על ידי נציגי מרצ.

יואל עזרזר הוציא הודעה לציבור בו הוא מציין כי יש לפעול בנושא ברגישות ונחישות. "החלתי בשבועות האחרונים לפעול בנושא ע"י מפגשים עם אישים בציבור החילוני כמו חיים בן חיים לשעבר סגן ומ"מ ראש העיר וכמו כן עם ראש העיר וחברי המועצה על מנת לגבש עמדה מוסכמת ולהכין מסגרת לשיתוף פעולה בנושא שמירת הסטאטוס קוו וצביון השבת בעיר והסרת הנושא מסדר היום של המועצה". חבר מועצת העיר אריה פרידמן מסר לדתילי-רעננה: "אנו מתכוננים לכל תרחיש ופועלים במספר מישורים. גם תיאום מול ראש העיר ומפלגות אחרות כשבנושא זה מצאנו הסכמה רחבה באשר להתנגדות לתחבורה ציבורית בשבת וגם בפעילות כנגד היוזמות השונות מבית היוצר של תנועת מרצ. לשמחתי הפעולה האחרונה שהם יזמו, העלאת הנושא בועדה עירונית רק מבודד אותם כנגד רוב מוחלט של חברי מועצת העיר ובכך מסיר את מעטה מעל פניהם ומציג אותם כפי שהם – תנועה קיצונית ושולית שמנסה לקעקע את היחסים הטובים הקיימים ברעננה בין חלקי הציבור השונים. בהעלאת הנושא לדיון מקבעת מרצ את עצמה כתנועה קיצונית ושולית המתרחקת מן הקונסנזוס הישראלי".

פרידמן, שפנה לציבור בוחריו במייל רב תפוצה, דיווח להם על קיום הישיבה והזמין את הציבור הדתי לקחת חלק בישיבה. במקביל גם המפלגות החילוניות הדוגלות בחיי דו קיום בין דתיים לחילונים בעיר נערכים לקראת הבאות ויביאו את תומכיהם שיעמדו כתף אל כתף עם הציבור הדתי. פרידמן: "המאבק אינו בין דתיים לחילוניים כי אם בין תשעים אחוז מתושבי העיר שאינם מעוניינים בשינוי הסטטוס קוו לבין מפלגה שאינה מייצגת אפילו חלק גדול מאלו שהצביעו עבורה בבחירות המוניפליות האחרונות".

פרידמן מסכם: "בהמשך לפניה שלי לתושבי העיר להגיע לישיבת ועדת התחבורה ולהתנגד לקיום תחבורה ציבורית בשבת חשוב להדגיש כי התנגדות זו חייבת להיות באווירה של כבוד הדדי ומתוך הבנה שלכל צד יש את הזכות להחזיק בעמדתו. מי שמוכן לקבל על עצמו כללי התנהגות אלה, מוזמן להגיע לישיבת ועדת התחבורה שתתקיים ביום ראשון, ה 15 לאפריל, בשעה שבע בערב בחדר הישיבות של יד לבנים".

 

דילוג לתוכן