לאחר הליך שנמשך מספר חודשים שהחל בהמלצות על תושבי רעננה שראויים לתואר יקיר העיר והמשיך בישיבות “הועדה העירונית לבחירת יקירי העיר לשנת ה-90”, בחרה הועדה ב 13 יקירי עיר לשנת התשעים לרעננה. הועדה, בראשות מנכ”ל העירייה אבי לאופר, דנה ב 39 מועמדים ולאחר מספר ישיבות ארוכות הגישה לראש העיר את רשימת הנבחרים.

תנאי הסף למועמדים לתואר היו – מי שמלאו להם 60 שנים, חיו את עיקר חייהם ברעננה, פעלו בתוך העיר ולמענה בפעילות ציבורית / קהילתית / התנדבותית מתמשכת וראויה, תרמו תרומה משמעותית לחיי העיר, להתפתחותה ולשגשוגה של הקהילה בכל תחומי החיים והיצירה ומהווים סמל ומופת באישיותם ומשמשים דוגמא לבני הדור הצעיר.

טקס הענקת התואר “יקירי העיר” יתקיים ב 22 באפריל, יום היווסדה של רעננה. הטקס שיתקיים בבית “יד לבנים” יציין את תחילת חגיגות שנת התשעים לרעננה.

אחוז ניכר ממקבלי התואר משתייכים לציבור הדתי – 8 מתוך 13 יקירי העיר החדשים. עובדה זו נובעת כנראה מהעשיה העצומה של הציבור הדתי בכל הקשור לפעילות קהילתית ובמיוחד התנדבותית ואין ספק שמציאות זו לא נעלמה מעיני הועדה.

ואלה שמות מקבלי התואר יקירי העיר לשנת התשעים לרעננה:

הרב יצחק פרץ

צבי קניג

אהרן שמואל זינגר

שמואל גור

חיים חיים

חביב ואזנה

משה חסן

נעמי סטוצ’ינר

נחמיה תנא

דוד ואסתר ארסיני

חיים בן דוד

רינה ברטל

נורית חליף