היחידה לקידום ההתנדבות בעיריית רעננה בוחרת מדי חודש את “מתנדב/ת החודש”. הפעם נבחרה בתיה שמוקלר, חברת קהילת בית כנסת “שבטי ישראל” מתנדבת ב “תלפד” – הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית (ישראל) בתיה, עולה מדרום אפריקה בעצמה, משמשת יושבת ראש ועדת המענקים והמלגות. תלפד מעניקה כ- 350 מלגות לסטודנטים עולים וסטודנטים נזקקים מידי שנה.

כמה שנים את מתנדבת ברעננה?

מעל 15 שנים.

מה הגדרתך להתנדבות?

תרומה לחברה, לתת את הזמן והכישורים שלי לאחרים.

למה את מתנדבת?

ההתנדבות גורמת לי לסיפוק מיוחד. לא תמיד יש לאדם את האפשרות להשפיע באמת על חיי אנשים, ההתנדבות בתלפד נותנת לי את האפשרות הזאת.

ספרי משהו על מקום ההתנדבות שלך?

תלפד הינו מלכ”ר וקיים מאז קום המדינה. ארגון מתחילת דרכו התבסס על כוח אדיר של מתנדבים ונתן מענה רחב והוליסטי לקהילה של יוצאי אפריקה הדרומית בישראל. כיום הארגון מעודד את המתנדבים ליזום פרויקטים של יזמות חברתית תוך כדי שיתוף פעולה עם העמותות והארגונים שקיימים בשטח וזאת כחלק ממימוש החזון של הארגון להיות ארגון מוביל שדרכו יוצאי אפריקה הדרומית לשעבר יכולים לתרום לחברה הישראלית .

התפקיד שלי בארגון הינו – יושבת ראש ועדת “מענקים ומלגות” תלפד מעניקה כ- 350 מלגות לסטודנטים עולים וסטודנטים נזקקים כל שנה, וכן מעניקה מענקים לארגונים רבים .

למי היית רוצה להגיד מילה טובה בעיר?

תודה לקהילת רעננה על פתיחות הלב והשערים לעולים חדשים שמגיעים ארצה.

 

יישר כוח לבתיה שמוקלר ולכל מתנדבי רעננה!