Search

מתן השרון: תכנית לליל הושענא רבה ועוד…

בליל הושענא רבה, כ' בתשרי, 24/9 החל משעה 19:30 נקיים תכנית מיוחדת הכוללת לימוד והופעה.

"הושענא למען לימודך" 

בביתם של לילה ויוסף גיטלר, רח' אח"י דקר 29 , רעננה:

19:30 אשרה קורן: על חסידים ואנשי מעשה

20:30 ד"ר נאוה כהן דוד: נעים זמירות ישראל

21:30 ד"ר פנינה נויבירט והזמרות חגית והילה כפיר "חיבורים – טנדו מדרש ושיר" (מופע חדש)

(השתתפות 40 ש"ח, סטודנטיות ובנות שרות  25 ש"ח) 

 

שנת הלימודים נפתחת ביום ראשון, ב' בחשוון, 6/10.

תכנית בת המצווה ברעננה נפתחת: לבנות הלומדות בבתי ספר אריאל, נועם וחורב ביום ראשון ט"ז בחשוון, 20/10, בבית כנסת אריאל רח' ששת הימים בשעה 20:00 ולבנות הלומדות בבתי ספר יבנה ובילו ביום שני, י"ז בחשוון, 21/10, בבית כנסת שבטי ישראל רח' הר סיני 17, בשעה 20:00

 

לקבלת פרטים על כל תכניות מתן השרון: www.matanhasharon.org.il; raanana@matan.org.il; 09-772-0077

גמר חתימה טובה, חג שמח ולהתראות במתן השרון.

 

 

דילוג לתוכן