את פניך ה’ אבקש

תכנית אלול במתן השרון Elul Program – Matan HaSharon

בית כנסת עדת בני ישראל, רחוב אברבנאל 7, רעננה Beit Knesset Adat Bnei Yisrael, 7 Abarbanel Street, Raanana

דמי השתתפות – 30 ₪ ליום או לערב Admission: 30 NIS per day or evening

יום ראשון, י”ב אלול, 11/9 Sunday,

9:00 פנינה נויבירט – החטא ועונשו – מדוע אנו עושים תשובה?

Naama Odess: The Call of the Shofar and the Midot of the Soul

10:15 נעמה אודס – “אם כבנים אם כעבדים””

?Pnina Neuwirth: Sin and Its Punishment: Why do We do Teshuva

11:30 הרב ד”ר צחי הרשקוביץ- תפילות הימים הנוראים של ר’ משה חיים לוצאטו – חלק א’

?Rabbi Avichai Katzin: How do We do Teshuva

יום שני, כ”ז אלול, 12/9 Monday

9:00 יפית קליימר- בין “תא שמע” ל”תא חזי” – על המתח בין ראיה לשמיעה

Rabbi Daniel Beller: Tishrei and Teshuva in Aggada – part I

10:15 טפת הלפרין – ייחודה של תפילת חנה

Sue Gelber -Hoshea: Love, Betrayal and Teshuva

11:30 ד”ר חנה הנדלר – מבובת עץ לילד בשר ודם – תהליכים בשיבה אל עצמיות

Gina Junger Studies in Pirkei Avot: Choose Your Friends and Your Neighbors Carefully

יום שלישי, י”ד אלול,  Tuesday, 13/9

9:00 אלישבע בנש”ק-דוקוב סימני ראש השנה – על ממשותם ומשמעותם

10:15 ד”ר מירב (טובול) כהנא- לפניי ולפנים – עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

11:30 אילה פרידמן – מפקד דוד – החטא כשכחה

יום רביעי, ט”ו אלול,  Wednesday, 14/9

9:00 אשרה קורן – “וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון” – עיון בתפילות ראש השנה

10:15 אסנת ברוורמן-שילה:  “בבכי יבואו ובתחנונים אובילם…” – עיון בהפטרת יום ב’ של ראש השנה

11:30 מלכה פיוטרקובסקי מפני מה בכה ר’ יהודה הנשיא?

 

יום ראשון, י”ט אלול, 18/9 Sunday

9:00 פנינה נויבירט : מי לא יכול לחזור בתשובה?

Naama Odess: Man is judged by His Present Actions

10:15 נעמה אודס: השופר – זכר לעקידת יצחק

?Pnina Neuwirth: Who cannot do Teshuva

11:30 הרב ד”ר צחי הרשקוביץ: תפילות הימים הנוראים של ר’ משה חיים לוצאטו – חלק ב’

Rabbi Avichai Katzin: Reish Lakish: The Man and His Philosophy of Teshuva

יום שני, כ’ אלול, 19/9 Monday

9:00 יפית קליימר “לתקן עולם במלכות ש-ד-י” – מה מקולקל בעולם?!

Rabbi Daniel Beller: Tishrei and Teshuva in Aggada – part II

10:15 טפת הלפרין : תשובת דוד

Miriam Fenster: “U Netane Tokef”: Understanding the Piyut

11:30 ד”ר חנה הנדלר : סיפורי חסידים לימים הנוראים

Gina Junger :Studies in Pirkei Avot: Don’t judge Yourself to be a Wicked Person

יום שלישי, כ”א אלול, 20/9 Tuesday 

9:00 הרב רונן נויבירט: לשמוע קול שופר

10:15 לאה מימוני: ימים לבנים

11:30 אילה פרידמן: מפקד דוד – החטא כקריאה להתעלות

יום רביעי, כ”ב אלול, 21/9 Wednesday 

9:00 הרב שלמה אישון : “וקראת לשבת עונג” – האם גם ביום הכיפורים?

10:15 רחל לוינגר : “על התשובה” לרב סולוביצ’יק

11:30 מלכה פיוטרקובסקי: “נוח לו לאדם שלא נברא” – למה, ומה עכשיו?

12:45 הרב יובל שרלו: תיקוני תשובה על ידי רבנים – משנת ה”נודע ביהודה”

 

התכנית מוקדשת לזכרו של יוסף בן שמעון ז”ל שנפטר בתאריך י”א אלול

The program is dedicated to the memory of Walter Joseph Vogel, z”l who passed away on 11 Elul

פתיחת סמסטר סתיו יום ראשון, ב’ חשון, 30/10 The fall semester begins on Sunday, October 30, 2011