תיקון ליל שבועות:

23:00 ד”ר פנינה נויבירט : “כי גרים הייתם” – האם אי פעם נתנתק מגרותנו?

00:00 הרב רונן נויבירט: קבלת המצוות כתנאי לגיור?

01:00 הרב אביחי קצין : “ואהבתם את הגר” – כיצד?

02:00 אשרה קורן”  בתיה – בת מי את?

03:00 עד ה”נץ” לימוד בחבורה עם פנינה ישראלי ומעיין דיטשר על רות ואנשים שקופים

 

הציבור מוזמן.