מתן השרון – תכנית לימודים – תשע”ג

יום ראשון

8:45 ד”ר פנינה נויבירט מזמור לדוד: עיונים בספר תהלים

10:15 הרב ד”ר צחי הרשקוביץ תורת הצדיק בחסידות

10:15 הרב אביחי קצין מסע בעולם אגדות חז”ל

10:15 בבי בר-לב ואחינועם פרייזלר סדנת לימוד ותנועה

11:45 איילה פרידמן “ואלה שמות” – מדרשי שמות בסיפורי המקרא

ערב: 20:00 עפרה ורד איזקסון ושרון אוגוסט-דלפן המטפל במפגש עם עצמו

יום שני

9:00 יפית קליימר הדמויות המקראיות – בין מדרש חז”ל לשירה העברית המודרנית

10:15 יפית קליימר אבות דרבי נתן – חדש ומחודש בעולמם של חז”ל

10:15 טפת הלפרין מגילות שלמה וחברותיהן – חמש מגילות ומשלי

11:45 ד”ר חנה הנדלר פרשת השבוע לאור תורתם של גדולי החסידות

יום שלישי

8:30 הרב צבי קורן תלמוד למתקדמות – מסכת סנהדרין

8:30 הרב יוקי מאיר סיפורי ר’ נחמן מברסלב

8:30 עפרה ורד איזקסון ושרון אוגוסט-דלפן המטפל במפגש עם עצמו

9:30 הרב רונן נויבירט תפילה לא-ל חי

10:40 הרב אילעאי עופרן סיפור פשו”ת – עיונים בספרות השו”ת

10:40 לאה מימוני מדרש חי, נושם ובועט

12:00 מלכה פיוטרקובסקי חיים יהודיים בעולם מתחדש

יום רביעי

8:30 הרב שלמה אישון נושאים אקטואליים בהלכות שבת

8:30 אשרה קורן תלמוד: על חסידים ואנשי מעשה – מסכת תענית

10:15 אסנת ברוורמן-שילה בני לאה

10:15 אשרה קורן סוגיות בנושא אדם וחברה בתלמוד

11:45 רחל לוינגר במבוכי המורה – הגות של הרמב”ם

13:00 הרב יובל שרלו מבוא למשנת הרב קוק – סוגיות נבחרות (סמסטר א’)

ערב: 20:30 הרב ד”ר בני לאו סוגיות בענייני חברה (אחת לשבועיים)- לנשים וגברים

 

Matan HaSharon

Program 2012-2013

Monday

9:00

Tanya White Questions for Modern Man from the Perspective of Modern Jewish Thought

10:15

Avigail Rock A Message from the Prophet – The Weekly Haftara

11:30

Gina Junger Pirkei Avot – Ethics of the Fathers 11:30 Rebecca Linzer Talmud – Topics in Tzedaka and Welfare from Masechet Bava Batra Evening:

20:30

Tanya White Parashat HaShavua

Tuesday

9:00

Rabbi Daniel Beller The Spirit and the Law

10:15

Sue Gelber Bereishit – A Family descends to Egypt

 

11:30

Rabbi Menachem Leibtag Re-examining Sefer Yehoshua – First book of Nevi’im or last book of the Chumash

Evening:20:30

Gina Junger Pirkei Avot – Ethics of the Fathers Alternate weeks