שמחים להפנותכם לתכנית תשע”ד:

יום ראשון                                                          יום שני                                                                                   

monday

8:45-10:00

ד”ר פנינה נויבירט

“הוא היה אומר” – עיונים בפרקי אבות

 

9:00-10:00

אפרת הולנדר

מאחורי הקלעים של ספר תהילים

 

9:00-10:00

הרב אביעד סנדרס

שכל, אמונה ומה שביניהם

9:10-10:10

Tanya White

A Study of Classic Theological Dilemmas

 

10:15-11:30

הרב ד”ר צחי הרשקוביץ

עבודת המידות בתורת הראי”ה קוק

 

10:15-11:30

נעמה אודס

דניאל איש חמודות – עיונים בספר דניאל

10:15-11:30

יפית קליימר

אבות דרבי נתן – חדש ומחודש בעולמם של חז”ל

10:15-11:30

טפת הלפרין

נשות המלוכה

10:20-11:20

Dr. Avigail Rock

Chamesh Megillot

11:45-13:00

הרב משה אברמן

עולם התפילה – צומת דרכים בין מחשבה הלכה ופרשנות

 

11:45-13:00

אילה פרידמן

משפחות בארץ המראות – קשרי משפחה במקרא

11:30-13:00

Rebecca Linzer

Talmud: Masechet Ketubot and Masechet Bava Metzia

11:30-12:30

Gina Junger

Pirkei Avot: Ethics of the Fathers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evening:

20:30-21:30

Tanya White

Sefer BaMidbar

 

 

 

יום שלישי                                                                                                                                               tuesday                     יום רביעי           wednsday                                

 

8:30-10:30

הרב צבי קורן

תלמוד למתקדמות  – מסכת גיטין

8:30-9:30

הרב יעקב מאיר

משנתו של הרב עמיטל

 

9:00-10:00

Rabbi Daniel Beller

The Love Theme and Judaism

8:30-10:00

אשרה קורן

תלמוד – על חסידים ואנשי מעשה: מסכת תענית

 

8:30-10:00

הרב שלמה אישון

נושאים אקטואליים בהלכות שבת

 

9:30-10:30

הרב רונן נויבירט

סודות מתורת החסידות

 

10:15-11:30

Sue Gelber

Bereishit: The End of an Era

10:15-11:30

אסנת ברוורמן-שילה

גורי אריות – שבטי יהודה ודן

 

10:15-11:30

אשרה קורן

סוגיות בנושא אדם וחברה בתלמוד

10:15-11:30

ד”ר חנה הנדלר

סיפורי ר’ נחמן מברסלב

10:40-11:50

הרב אילעאי עופרן

“אלו ואלו” – פולמוסים הלכתיים בעולם המודרני

10:40-11:50

לאה מימוני

נכון לעכשיו – לומדות מדרש

11:30-12:45

Rabbi Menachem Leibtag

Nevi’im Rishonim – Shoftim and Shmuel

11:45-13:00

רחל לוינגר

עולמו של איש ההלכה ואיש האמונה: משנתו של הרב סולובייצ’יק

 

 

12:00-13:00

הרב יובל שרלו

סמסטר א’: שיר השירים

סמסטר ב’: ספר איוב

 

 

 

 

 

 

 

 

יום חמישי

 

 

20:30-21:30

הרב יובל שרלו

עניינים העולים על סדר היום הציבורי

(מפגשים פעם בחודש)

 

Evening:

20:30-21:30

Gina Junger

Pirkei Avot

Alternate weeks

20:30-21:30

הרב צבי קורן בשיתוף פרופסור אהרון אנקר

תלמוד – מסכת סנהדרין

(מפגשים אחת לשבועיים)