מתן השרון:

הרב ד”ר בני לאו

סוגיות בענייני חברה

ימי רביעי, אחת לשבועיים המפגש הבא: כ”ב בחשון, 7/11 בשעה 20:30 בית כנסת עדת בני ישראל, רח’ אברבנאל 7, רעננה

פתוח לגברים ולנשים!

עלות הסדרה: 400 ₪ שיעור בודד: 40 ₪

 

 

Parashat HaShavua with Tanya White on Monday evenings at 8:30 p.m. at the home of Mary Keyes 6 Ben Gurion Street, apartment 21, Raanana For information about this course: Tanya White: 052-423-4259

Pirkei Avot with Gina Junger on alternate Tuesday evenings at 8:30 p.m. at the home of Holly Dinur 21 Sheshet HaYamim Street, Raanana For more information about this course: Gina Junger: 052-881-2024