קריאת מגילה לנשים על ידי נשים

ליל פורים, יום רביעי, 7/3/12, בשעה 20:45 קהילת כינור דוד בית הנוער, רח’ אחוזה פינת רח’ השרון, רעננה

יום חמישי, פורים, 8/3/12, בשעה 9:30 קהילת כינור דוד בית הנוער, רח’ אחוזה פינת רח’ השרון, רעננה

MaTaN

Women’s Megillah Reading

Purim Evening, Wednesday, March 7, at 8:45 p.m. Kehillat Kinor David Beit HaNoar, Ahuza and HaSharon Streets, Raanana

Purim Morning, Thursday, March 8, at 9:30 a.m. Kehillat Kinor David Beit HaNoar, Ahuza and HaSharon Streets, Raanana

בברכת חג פרוים שמח!