Search

מת"ן השרון: מערכת השעות לשנת תשע"ב

 

יום ראשון                          Sunday            יום שני                                                                                                                                                 Monday                      

9:00-10:00

פנינה נויבירט

אגדות חז"ל במסכת ברכות

 

9:00-10:00

Naama Odess

Personal Growth through Improved "Midot"

8:45-10:00

יפית קליימר

גלגולה של דמות – מהמקרא למדרש בלבוש מחודש

 

9:00-10:00

Rabbi Daniel Beller

The Spirit of the Law: Studies in Midrash & Aggada

10:15-11:30

הרב ד"ר צחי הרשקוביץ

רמח"ל – מקובל, מחזאי, מושיע ורדוף

10:15-11:30

נעמה אודס

יחסי אבות ובנים בספר בראשית

10:15-11:15

Pnina Neuwirth

The Aggadot of Masechet Taanit

10:15-11:30

יפית קליימר

פרשני המקרא – זהות, הזדהות ופרשנות

10:15-11:30

טפת הלפרין

משלמה המלך לאליהו ואלישע

10:15-11:15

Sue Gelber

Bereishit: Yosef Rules over Egypt

11:45-13:00

הרב ד"ר צחי הרשקוביץ

מהלכים רוחניים וספרותיים בספר יהושע

11:30-13:00

Rebecca Linzer

Talmud  – Masechet Sukkah

11:30-12:30

Rabbi Avichai Katzin

Fresh Insights into Parashat HaShavua

11:45-13:00

ד"ר חנה הנדלר

כשחסידים לומדים ומספרים – יסודות בתורת החסידות

 

11:30-12:30

Gina Junger

Pirkei Avot: Ethics of the Fathers

 

 

 

 

יום שלישי                 Tuesday                   יום רביעי                    Wedensday                                                           

8:30-10:30

אלישבע בנש"ק-דוקוב

תלמוד למתקדמות

8:30-9:30

הרב יעקב (יוקי) מאיר

סיפורי ר' נחמן מברסלב

8:30-10:00

אשרה קורן

תלמוד – סוגיות במסכת תענית

 

8:30-10:00

הרב שלמה אישון

עבודה שבלב – עיונים הלכתיים ורעיוניים בתפילה

 

9:30-10:30

הרב רונן נויבירט

פרקים בתורת הרב קוק

10:10-11:30

רחל לוינגר

במבוכי המורה – טעימות ממשנתו של הרמב"ם

10:10-11:30

אסנת ברוורמן שילה

"שנים עשר אנחנו, אחים" – שבטי ישראל

10:40-11:40

ד"ר מירב (טובול) כהנא

המשפחה היהודית בחשיבה הלכתית – צמיחה ומשבר

10:40-11:50

לאה מימוני

טבע הדברים – שפה וסביבה במדרש

11:40-12:50

מלכה פיוטרקובסקי

"והיו עיניך רואות את מוריך" – הוויית חייהם של תנאים ואמוראים

 

12:00-13:00

אילה פרידמן

המסע אל המלכות – פרקי דוד המלך בשמואל ובתהילים

 

13:00-14:00

הרב יובל שרלו

מבוא לאתיקה יהודית

סמסטר סתיו

 

 

 

 

 

 

Evening:

20:30-21:30

Gina Junger

Pirkei Avot

Alternate weeks

ערב:

21:30-22:30

הרב ד"ר בני לאו

חכמים

סדרה – 7 מפגשים

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן