יום העיון לקראת חנוכה יתקיים ביום שני, כב’ כסלו, 25/11, בבית הכנסת עדת בני ידראל רעננה.

בתכנית: 

9:00 אפרת הולנדר -“הנרות הללו קודש הם” – תפקיד הנרות כ”מקדש מעט”.

הרב אביעד סנדרס -בין נחת לדליקה – עיון מחשבתי מחודש בשאלת ‘הדלקה עושה מצווה’ או ‘הנחה עושה מצווה’

10:15 טפת הלפרין -מי היא ‘האשה’ בסיפור חנוכה?

יפית קליימר -“ויקומו ויחנו בכ”ה ויסעו” – למהותה של החניה במסע החיים

11:45 אילה פרידמן -על הניסים – ניסים גלויים וניסים נסתרים

 

 

דמי כניסה 40 ש”ח סטודנטים, בנות שירות וחיילים25 ש”ח

יום העיון מוקדש לעילוי נשמת סנדרה הוך קיי ע”י משפחת מרדכי קיי

משרדי מת”ן: raanana@matan.org.il 09-7420077

www.matanhasharon.org.i