תכנית הלימודים תשע”ג

יום ראשון

8:45 ד”ר פנינה נויבירט: מזמור לדוד- עיונים בספר תהילים

10:15 הרב ד”ר צחי הרשקוביץ: תורת הצדיק בחסידות

10:15 הרב אביחי קצין: מסע בעולם אגדות חז”ל

11:45 איילה פרידמן: ואלה שמות” – מדרשי שמות בסיפורי המקרא

יום שני

9:00 יפית קליימר: הדמות המקראית- בין מדרש חז”ל לשירה העברית

Questions for Modern Man from the Perspective of- Tanya White 9:00

Modern Jewish Thought

10:15 יפית קליימר: אבות דרבי נתן – חדש ומחודש בעולמם של חז”ל

0:15 1 טפת הלפרין: מגילות שלמה וחברותיהן – חמש מגילות ומשלי

A Message from the Prophet – The Weekly Haftara :Dr. Avigail Rock 10:15

Pirkei Avot – Ethics of the Fathers : Gina Junger 11:30

Rebecca Linzer 11:30

: Talmud – Topics in Tzedaka and Welfare from Masechet Bava Batra

11:45 ד”ר חנה הנדלר: פרשת השבוע לאור תורתם של גדולי החסידות

ערב : Tanya White 20:30 Parashat hashavua

יום שלישי

8:30 הרב צבי קורן : תלמוד למתקדמות – מסכת סנהדרין

8:30 הרב יעקב מאיר: סיפורי ר’ נחמן מברסלב

The Spirit and the Law: Rabbi Daniel Beller 9:00

9:30 הרב רונן נויבירט: תפילה לא-ל חי

Bereshit – A Family Descends to Egypt : Sue Gelber 10:15

10:40 הרב אילעאי עופר: סיפור פשו”ת – עיונים בספרות השו”ת

10:40 לאה מימוני: מדרש חי, נושם ובועט

Re-examining sefer Yehoshua: Rabbi Menachem Leibtag 11:30

12:00 מלכה פיוטרקובסקי: חיים יהודיים בעולם מתחדש

ערב Pirkei Avot – Ethics of the Fathers | Alternate weeks Gina Junger 20:30

יום רביעי

8:30 הרב שלמה אישון: נושאים אקטואליים בהלכות שבת

8:30 אשרה קורן תלמוד: על חסידים ואנשי מעשה – מסכת תענית

10:15 אסנת ברוורמן-שילה: בני לאה

10:15 אשרה קורן: סוגיות בנושא אדם וחברה בתלמוד

11:45 רחל לוינגר: במבוכי המורה – הגותו של הרמב”ם

13:00 הרב יובל שרלו: מבוא למשנת הרב קוק – סוגיות נבחרות

ערב 20:30 הרב ד”ר בני לאו סוגיות בענייני חברה-אחת לשבועיים

פתיחת שנת הלימודים תשע”ג: יום ראשון, ה’ בחשון, 21/10/12 בית כנסת עדת בני ישראל | רח’ אברבנאל 7, רעננה לפרטים על כל תכניות מתן השרון 09-742-0077 | raanana@matan.org.il | www.matanhasharon.org.il