גם השנה נפתח במת”ן השרון בית מדרש יוצר למחול ושירה – סטודיו גוונא למחול ויוגה. ההרשמה בעיצומה לקראת פתיחת שנת הלימודים ב 1.9.19.