גם השנה נפתח במ”תן השרון בית מדרש יוצר למחול ושירה. ההרשמה החלה.