לפני כעשור מכרה ההסתדרות את מתחם מופ”ת, הנמצא במרכז העיר לקבוצת משקיעים פרטית. מאז עומדים אולם מופ”ת והמרחב הציבורי סביבו נטושים ומהווים סכנה לציבור.

בקדנציה הקודמת פעלה העירייה להפקעת המתחם מבעליו ובתמורה נדרשה לשלם להם פיצוי של 43 מיליון ₪ בגין ההפקעה. דרישה זו, העיקול שהוטל על חשבונות הבנק של העירייה על ידי בעלי הקרקע ומצבה הגרעוני של עיריית רעננה באותה תקופה (2013), הביאו את העירייה לסף פשיטת רגל.

עם תחילת כהונתה של הנהלת העיר הנוכחית, פעלה העירייה לביטול העיקול והסדרת הנושא. הנהלת העיר החליטה כי לא יהיה זה נכון מבחינה ציבורית להפקיע את המתחם בסכום עתק של 43 מיליון ש”ח מכספי הקופה הציבורית ולשאת בעלויות של עשרות מיליונים נוספים בשיקום האולם הרעוע ופיתוח המתחם. בהתאם לכך ויתרה העירייה על ההפקעה, ובעלי הקרקע יוכלו לפתח את המתחם למטרות מסחר ומגורים, על בסיס תכנית המתאר החדשה. המתחם המתוכנן יכלול גם רחבה לרווחת הציבור. בהתאם לכך, תזכה העיר במתחם מסחרי מחודש ואיכותי במרכז העיר, הכולל מקומות חניה, רחבה חדשה בלב אחוזה ותוספת יחידות דיור. במסגרת מתווה, שמובילה העירייה, יובאו לידי ביטוי במתחם החדש גם העבר וההיסטוריה של המקום לצד אופייה וצביונה של העיר רעננה היום.

במקום האולם, המהווה סכנה לציבור, יבנה כשלב ביניים חניון לרווחת התושבים ובאי האזור. בניין מועצת הפועלים, המהווה נכס תרבותי היסטורי של העיר, יישאר בשלב זה במתחם תוך בחינת הדרכים להנציח את מורשתה ההיסטורית של העיר והפעילות של מייסדי היישוב במקום.

תכנית זו עולה בקנה אחד עם תנופת ההתחדשות העירונית במרכז העיר, המשנה בשנתיים האחרונות את פניו, עם ההתקדמות של עשרות תכניות תמ”א 38 באזור, שהופך לאבן שואבת למשפחות צעירות ולפתיחת עסקים חדשים רבים במרכז העיר. עיריית רעננה מברכת על המתווה ועל ההתחדשות של מתחם מופ”ת, הצופה אל העתיד ויחד עם זאת נותנת מקום של כבוד למורשתה ועברה של רעננה.