Search

מתחיל שלב ב' בפרויקט הפרדת פסולת במקור.

עיריית רעננה מכריזה על תחילתו של שלב ב' של פרויקט ההפרדה במקור להפרדה ומיחזור אשפה בעיר, זאת, לאור ההצלחה הגבוהה שנחל הפרויקט בשלב א' בו נטלו חלק 3000 בתי אב ועסקים בעיר.

במסגרת זו, צפויים להצטרף לפרויקט, החל מהשבוע הבא 22.4.2012, עוד 6,000 בתי אב ועסקים נוספים, אשר יפרידו פסולת לטיפול ומיחזור וימנעו הטמנת אשפה וזיהום קרקע אוויר ומים. בהמשך השנה, צפוי הפרויקט להתרחב אף יותר עם 6,000 בתי אב נוספים שיצטרפו אליו, כך שעד סוף 2012 יפרידו פסולת ברעננה כמעט כל בתי האב, העסקים והמוסדות בעיר, עם יעד כולל להפרדת אשפה על ידי כל תושבי העיר עד סוף 2013.

בשנה החולפת החלה רעננה במהלך חדשני וחלוצי מסוגו בארץ של פרויקט הפרדת פסולת במקור בבתי התושבים. המהלך זוכה לתמיכה ולמימון של המשרד להגנת הסביבה, אשר לקח על עצמו להוביל את מהפכת הפסולת בישראל, במטרה להפחית את כמות האשפה המועברת כיום להטמנה וגורמת לזיהום סביבתי מצטבר.

השלב הראשון (פיילוט) הקיף כ-3,000 בתי אב ועסקים במרכז העיר וכלל בנייני מגורים, בתים פרטיים ועסקים. את שלב א' ליוו באופן צמוד נציגים ומדריכים מומחים, אשר ביצעו הדרכות בנושא הפרדת האשפה ומעקב שוטף בקרב המשתתפים. שלב א' הסתיים בהצלחה, כאשר עיריית רעננה ממשיכה ללוות בתהליכי בקרה את התושבים שמצידם ממשיכים ביישום ההפרדה.

בימים אלו החלה העירייה במהלך ההסברה מקיף לקראת ביצוע הפרויקט בשלבו השני שיקיף את המתחם הצפוני מזרחי של העיר. גם בשלב זה, יבוצעו בבתי התושבים הדרכות לגבי מהלך הפרדת האשפה על ידי מדריכים מקצועיים, שיחלקו פח אשפה ביתי לאיסוף האשפה הרטובה, ויציבו בחדרי האשפה פחים חומים. התושבים יקראו להמשיך להפריד את הפסולת למיחזור – נייר, בקבוקים, סוללות וכדומה – למיכלים המיועדים לכך הפזורים ברחבי העיר, ולהפריד בין פסולת יבשה ופסולת רטובה-אורגנית אשר תועבר ליצור קומפוסט.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "אני גאה בתושבי העיר שמגשימים את החזון הירוק, ותורמים לעובדה שרעננה היא המובילה בארץ כיום בעשייה הסביבתית. אני מודה לתושבי העיר על שיישמו בהצלחה את שלב א' בתכנית ההפרדה במקור ועל נכונותם לביצוע שלב ב' של התכנית. בטוחני כי הירתמותם של התושבים ושיתוף הפעולה מצדם, יובילו בסופו של דבר להגשמת היעד הכולל של הפרדת האשפה ברעננה על ידי כל התושבים".

מסקר עמדות שנערך בקרב קרוב ל-400 בתי אב ובתי עסק, המהווים מדגם מייצג של בתי האב והעסקים שהשתתפו בפיילוט, עולה כי קרוב ל-90% מהנשאלים ענו כי הם מפרידים את האשפה הרטובה וכ-75% השיבו כי הם משתמשים בפח החום הביתי שקיבלו לאיסוף האשפה הרטובה.

זאת ועוד: 40% מהנשאלים השיבו כי בעקבות המהלך, הם מקפידים יותר למחזר אשפה ואילו מרבית הנשאלים – 60% – הודו כי המהלך בו החלה העירייה, הגביר עוד יותר את המודעות שלהם לנושאי איכות הסביבה. מהסקר עולה עוד כי מעל 80% מהנשאלים סבורים, כי חשוב שהעירייה תפעל בנושאים סביבתיים.

 

דילוג לתוכן