Search

מתגייסים לקהילה!

עיריית רעננה תקיים ביום ד', 7.11.2012, כנס ייחודי לבני נוער בוגרי י"ב בעיר המתעניינים בנושא שנת שירות, כחלק מרצונם לתרום לקהילה בטרם השירות הצבאי. הכנס ייערך במועדון המרתף, רחוב אחוזה 155, בשעה 19:30, ובו יוצג מכלול המידע בנושא שנת שירות בקהילה, לקראת היציאה לשנת שירות תשע"ד.

במסגרת הכנס יערך לבני הנוער יריד היכרות עם מגוון מסגרות שנת השירות ונציגיהם בהם: הסוכנות היהודית, המחנות העולים, הצופים, גרעין יוצר שדה בוקר, צמר"ת, תנועת תרבות- גרעיני אמנויות, החברה למתנסים, החברה להגנת הטבע, חוגי סיור ומכינות קדם צבאיות. בחלקו השני של האירוע יועבר מידע כללי למשתתפים בנושא שנת השירות לרבות בחירת המסגרת המתאימה, תהליך המיונים, דחיית השירות הצבאי ושאלות ותשובות. כמו כן ייערך דיון בשיתוף בני הנוער תחת הנושא "תמורה או תרומה" -שיעלה סוגיות כגון הצורך בקיום שנת השירות, התועלות, היתרונות, ועוד.

היוזמה לקיום הכנס, בהפקת המחלקה לנוער וצעירים באגף תרבות נוער ופנאי, היא תולדה של שיעור המתנדבים הגבוה מקרב בני הנוער ברעננה, והמודעות הגבוהה לנושא התרומה לקהילה השוררת בעיר. 65% אחוזים ממקבלי תעודת הבגרות החברתית במחוז מרכז של משרד החינוך הינם מרעננה, ובעיר אחוזי השתתפות גבוהים בתנועות נוער.

 

דילוג לתוכן