Search

משרד הפנים אישר העלאת ארנונה מינורית – 2.57 אחוז בלבד.

לקראת אישור תקציב העירייה לשנת 2011 החליטה העירייה להעלות את הארנונה ברעננה ב 7.5%. החלטה מעין זו חייבת לקבל את אישור משרד הפנים שהפתיע כשאישור רק עליה של 2.57% במקום 7.5%. כל זאת בנוסף להעלאה האוטומאטית של 1.5% שאושר על ידי משרד בפנים כבר בתחילת השנה.

פנינו לסגן ראש העיר אריה פרידמן בבקשה להסביר את מהלך הדברים. לדבריו, הסיבה העיקרית להחלטה לעלות את הארנונה היתה ביטול אגרת השמירה בשל החלטת בית המשפט העליון שדרש מהכנסת לתקן את החוק הקיים ועד אז שלא לאשר גביית אגרת שמירה. ביטול ההכנסות מאגרה זו יצר חוסר של כ 9 מיליון שקל וזאת בשל העובדה שלא היינו מוכנים לוותר על פעילות סיירת הביטחון ועל שאר פעילויות הביטחון שמומנו על ידי אגרה זו.

לאחרונה, הפתיעה הכנסת ואישרה בהליך מזורז את האישור לגביית אגרת השמירה על ידי העיריות ואכן עיריית רעננה תחזור לגבות את אגרת השמירה מתושביה.

"איני יודע מה עמד בבסיס החלטת משרד הפנים להעלות את הארנונה רק ב 2.57 אחוז" אומר פרידמן. "יתכן שזו תוצאה של אישור גביית האגרה. בכל מקרה הסכום שהעירייה לא תוכל לגבות בשל האחוז המופחת שאישרו לנו כמעט זהה לסכום הגביה שאושר לנו באמצעות אגרת השמירה כך שהשורה התחתונה היא שתקציב העירייה ישאר מאוזן וזה למעשה הדבר החשוב ביותר.

העירייה הוציאה תגובה רשמית להחלטת משרד הפנים: "משרד הפנים אישר לעיריית רעננה העלאה בגובה של 4% (1.4% תוספת גורפת בכל המדינה+ 2.57%, תוספת מיוחדת) במקום 7.5% שהעירייה ביקשה.

אנו מבקשים להבהיר חד-משמעית כי אישור משרד הפנים הוא אישור מקצועי, המבוסס על פרמטרים אותו קבע המשרד, ואין קשר לפנייה זו או אחרת של חברי מועצה או תושבים.

משרד הפנים מפעיל נוסחה המשקללת את כל הארנונה של הרשויות במחוז מרכז. מחוז מרכז כולל גם רשויות קטנות כמו נשר, אזור, באר יעקב וכד' – המורידות את הממוצע מטה. רשויות אלה גובות ארנונה נמוכה ביחס לערים הגדולות – אך גם מעניקה שירותים בהיקפים כספיים נמוכים. עיריית רעננה פנתה למשרד הפנים בבקשה להתאים את ממוצע גובה תעריף הארנונה לערי השרון בלבד, עובדה שתאפשר גבייה ריאלית, בהתאם לרמת הגבוהה של השירותים.

יש לציין כי גם לאחר ההעלאה בארנונה, רעננה הינה בין הערים הזולות ביותר במחירי הארנונה למגורים בשרון.

לשם השוואה, להלן תעריפי הארנונה למגורים בערי השרון (דירה ממוצעת): רמת השרון 58 ₪ למ' לשנה; הרצליה – 60 ₪; כפר סבא – 48 ₪ ורעננה 42 ₪ ואחרי אישור משרד הפנים האחרון – 43 שקלים (במקום 46 ₪ שביקשה העירייה).

אנו מבקשים להדגיש כי העירייה תעשה כל שבידה להמשיך להעניק לתושבים את רמת השירותים הגבוהה ותושבי העיר ימשיכו ליהנות משירות איכותי ומיטבי.

 

דילוג לתוכן