פירוש חדש למשנה  נכתב ע”י מו”ר אבי אשר שקד על לימוד התורה לילות כימים למעלה מ-30 שנה, ביום היה עמל לפרנסתו ובלילה עמל בלימוד ובמלאכת הכתיבה. במשך 30 שנה כתב פירוש בהיר ומקיף לש”ס משנה, וכשסיים נפטר בפתאומיות, ויצא הדבר שיום פטירתו הינו יום ותאריך פטירת רבי יהודה הנשיא – עורך המשנה.

צילום: באדיבות משה פרנסיס
צילום: באדיבות משה פרנסיס

פירוש משנת רפאל נכתב על ידי הרב רפאל פרנסיס זצ”ל איש צנוע ועניו שעסק בלילות ביגיעת התורה ובימים עמל בצרכי ציבור באמונה. המחבר (שהוא חתנו של המקובל רב הכותל הרב מאיר יהודה גץ זצ”ל) נפטר עם סיום מלאכת הכתיבה בט”ו כסליו תשס”ט, יום פטירת רבינו הקדוש עורך המשנה. משפחתו וילדיו שלא ידעו האם סיים אביהם את מלאכת ההגהה, עמלו במהלך ששת השנים האחרונות בעזרת מערך ולווי של רבנים, תלמידי חכמים ואנשי מקצוע במלאכת העיצוב, העריכה ובהגהה של סט הספרים אשר קראו לו “משנת רפאל” על שמו של אביהם וזכו להוציאו לאור ביום אזכרת המחבר.

“משנת רפאל” – פרושו של רבי רפאל פרנסיס זצ”ל, הוא המענה לצרכי הדור והשעה. אם פרוש קהתי נועד ללומדים בעלי רקע וידע תורני, הרי “משנת רפאל” – הוא פירוש עממי, מותאם לבני דורנו, דור המחשב, דור שרוצה ללמוד את התורה כולה על רגל אחת. הפשטן, הידען והעמקן – כולם ימצאו עניין ב”משנת רפאל”. כמו רבי פנחס קהתי, שהתפרנס מיגיע כפיו כפקיד בבנק המזרחי, אף רבי רפאל פרנסיס זצ”ל, לא עשה את התורה קרדום לפרנסתו, אלא התפרנס כסמנכ”ל תקשוב ברשות הדואר.

העובדה, שהמחבר הדגול, נסתלק בפתאומיות לפני שבע שנים, בשנת תשס”ט, בט”ו כסליו – יום פטירתו של רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, היא יותר מסמלית.  הא יומא קא גרים, שעבודתו של המחבר הייתה לרצון לפני רבי יהודה הנשיא.

כמה וכמה מעלות טובות ל”משנת רפאל”. הביאור בהיר, מקיף ומאיר עיניים משולב במילות המשנה דבר המיקל מאוד על הלומד; בתחתית העמוד ביאורים והרחבות כמו-כן תוספת ידיעות בקורות חייהם של חכמי המשנה. בפתיחת כל מסכת מופיע מבוא מתומצת על תוכנה העיקרי של המסכת ופרקיה. בסוף כל סדר מופיעה רשימת התנאים בסדר ה-א-ב בציון מקום איזכורם במסכת.

צילום: באדיבות משה פרנסיס
צילום: באדיבות משה פרנסיס

במה מתאפיין ומתייחד, איפוא,  פרוש “משנת רפאל”. הטיבו להגדיר זאת גדולי התורה שנתנו את הסכמתם למפעל האדיר. כתב  הראשל”צ ורבה של ירושלים רבי שלמה משה עמאר: “ומשמיא זכו ליה לחבר ביאור בהיר ונהיר בקיצור ובברירות… מודפס בין התיבות של המשנה… באופן שיכול אדם לקרוא המשנה ועיניו צופות בפירוש, ולבו מבין ושכלו קולט ומאיר, ועוד הוסיף פירוש רחב יותר שמודפס למטה להאיר עיניים”. הרב אביגדור נבנצאל, רבו של הרובע היהודי, בעצמו מחברם של ספרים, הגדיר את “משנת רפאל” כ”חיבור חשוב  המזכה את הרבים בלימוד המשנה”. הרב ישראל אביחי, ראש ישיבת המקובלים בית אל הדגיש כי זהו “פרוש המתיישב על לב הלומד ומעורר בו חשק גדול להבין את המשנה”. ראוי לציון מבטו של הרב אורי כהן, ראש כולל במבשרת ירושלים וחתנו של רבי פנחס קהתי: “הפירוש הקצר, המשולב בתוך המשנה מאפשר ללומד להבין היטב את דברי התנאים מבלי להעיף עיניו מחוץ למסגרת המשנה… מורי חמי הרב פנחס קהתי זצ”ל זכה להאיר את המשנה לרבבות אלפי ישראל… אנו בטוחים ש’משנת רפאל’ הוסיפה עוד נדבך חשוב להנחלת המשנה לדור…”.

מדבריהם של גדולי התורה שהובאו עולה כי, פירוש “משנת רפאל” יצר מהפכה בדרך בה לומדים משניות בדורנו. זאת ועוד “משנת רפאל” של הרב פרנסיס נכתב על הדף, בתוך גוף המשנה עצמה, בקיצור נמרץ ובפשטות בהירה עד ש”בן עשר למשנה” יוכל ללמוד בו אפילו ללא עזרה.

סידרת ששה סדרי משנה “משנת רפאל” מודפסת בהידור רב, באותיות נעימות לעיין, המקלות מאוד על הקריאה, הלימוד והעיון. סט ששת כרכי המשניות נמכר במחיר עממי וכל ההכנסות מיועדות לסייע בהחזקת ‘ישיבת המקובלים בית אל’ הישיבה של הרב מאיר יהודה גץ זצ”ל.

בהוצאת “משנת רפאל”  ת.ד 212  מצפה יריחו  טל: 03-5376771