תפילת ראש חודש אדר ב’ לנשים בניגון ושירה יום חמישי, א’ דראש חודש אדר ב’, ה 7.3, בשעה 8:00 בבית מתן הפלמ”ח 4 רעננה