Search
מארז משלוחי מנות 2

משלוחי מנות בקהילה

בהמשך למבצעי חלוקת ערכות שביצעו בחנוכה ובט"ו בשבט, חילקו האגף לשירותים חברתיים בעיריית רעננה והמועצה הדתית בעיר מאות משלוחי מנות לקשישים ועולים חדשים.


לאחר חלוקה משותפת של ערכות חנוכה וערכות ט"ו בשבט, נשמך שיתוף הפעולה בין סגנית ראש העיר הממונה על האגף לשירותים חברתיים, הגב' דרורה כהן ויו"ר המועצה הדתית רעננה אריה פרידמן כשמאות משלוחי מנות נארזו וחולקו במהלך חג הפורים לקשישים ועולים חדשים תושבי העיר.

המשלוחים חולקו בסיוע מתנדבי תנועת של"מ בעיר,  למאות בתי התושבים וכן לקשישים במועדון הקשישים בקריית שרת, ובשכנות בן צבי ורסקו.

"דווקא בימי חג חשוב לזכור את אותם תושבים שצריכים אותנו יותר מכל. ברעננה ההתנדבות היא ערך עליון ועל כן אני מודה למתנדבים על רוח הנתינה ועל תרומתם להבאת שמחת החג לבתי התושבים ולקשישי העיר".

בתמונות, מתנדבי העיר במהלך אריזות משלוחי המנות, וסגנית ראש העיר וחברת מועצת העיר דרורה כהן,  הממונה על אגף הרווחה ויו"ר תנועת שלם, במהלך המפגש עם הקשישים.

דילוג לתוכן