Search
Pixabay

משיכת רווחים: דיבידנד או משכורת?

כל אדם שמחזיק בחברה (בין אם הוא בעליה היחידי ובין אם קיימים מספר בעלי מניות) מבקש למשוך רווחים, אך בנקודה זו עליו לעצור ולא לפעול על אוטומט, אלא עליו להכיר בשתי האופציות שעומדות לפניו ולבחון איזו חלופה יותר עדיפה, ולו מבחינת מיסוי. מבקשים הבהרה? ובכן ראשית ניישר קו – בכדי למשוך את רווחי החברה ניתן לקבל דיבידנדים וניתן לקבל משכורת. מה עדיף? בכך בדיוק עוסק המאמר.

משמעויות מבחינת מיסוי

כאשר עומדים בפני משיכת רווחים חשוב להבין מהן המשמעויות מבחינת מיסוי, כך אומר אבנר הייזלר. במה מדובר? ובכן משכורת  מהווה הוצאה מוכרת. מצד שני, אם תבחרו בדיבידנדים (משיכת רווחים לאחר תשלומי מיסים), הרי שאז יש לשלם שיעור מס בגובה של 30%, וזאת לאחר שנוכו מיסי חברות ולאחר שהתקבל פטור מתשלומי ביטוח לאומי.

הוצאה מוכרת

אבנר הייזלר (מומחה תביעות נגד חברות הביטוח) עוצר להסביר מהי הוצאה מוכרת, וזאת כי כפי שהוא ציין משכורת אכן עומדת בהגדרה. ובכן הוצאה מוכרת משמשת לייצור הכנסה, משמע בעת עריכת הדוח השנתי מפחיתים הוצאות מעין אלו מסך ההכנסה השנתית, עובדה שמסייעת למזער את חבות המס – עובדה שמבהירה מדוע לעיתים שווה למשוך רווחים כמשכורת.

Pixabay

תלוי בסכום הכולל

עתה ראוי לעצור ולהציף את השאלה המתבקשת מכל: האם תמיד נכון למשוך רווחים באמצעות משכורת? ופה אבנר הייזלר מסביר שלא בהכרח, אלא מומלץ למשוך שכר רק אם הסכום אינו עובר את רף ה20,000 ש"ח. בהנחה והסכום גדול יותר, הרי שאז המצב מתהפך – רצוי למשוך דיבידנדים. כך למשל אם על הפרק עומד סכום של 40,000 ש"ח, הרי שיהיה הכי נכון להוציא שכר על סך 20,000 ש"ח ואת היתר להמיר לדיבידנדים על סך 20,000 ש"ח. מהלך שכזה עשוי לחסוך לבעלי המניות לא פחות מאלפי שקלים מדי שנה, ועל כן ישנה מסקנה אחת שחשוב לחדד: כאשר עומדים לקבל החלטה בנושא אין למהר ולהמר, אלא מוטב לקבל ייעוץ מקצועי.

שיקולים נוספים

ציינו שיש השפעה לגובה הסכום שמבקשים למשוך, אך הייזלר מרחיב שקיימים שיקולים נוספים, קרי כאלו שנוגעים לזכויות ביטוחיות וסוציאליות שנלוות לגובה השכר. מכאן שהתמונה הגדולה הרבה יותר מורכבת ממה שנהוג לחשוב ועל כן דרושה הכוונה מקצועית. אי לכך נכון שיש לשלם שכר טרחה, אך מנגד יש לראות את האינטרס המרכזי – לחסוך כמה שניתן וכאשר מדובר בסכומים גדולים, הרי שההוצאה מתגמדת ובקלות חוסכים אלפי שקלים.

תכנון מס

חשוב לדעת שמיסוי רווחי מחברה בע"מ מתבסס על שתי פעימות. בשלב הראשון מוטל מס בגובה של 25% על סך רווחי החברה ובשלב השני מוטל מס בשיעור זהה, רק שהפעם בעת חלוקת הדיבידנדים.  מכאן שהדרך הטובה ביותר להגיע לנוסחה האידאלית היא להיעזר בהנחיה מקצועית, כזו שמבוססת תכנון מס. עוד משתנה שנכנס למשוואה מתייחס להפחתה של מס חברות, וזאת רק דוגמה אחת למגוון מהלכים שניתן לבצע טרם מושכים את הרווחים.

דילוג לתוכן