משטרת רעננה הממוקמת ברחוב הפרחים 14 כוללת כיום מפקד התחנה, 3 שוטרים קהילתיים ומפקדת מתנדבי משמר אזרחי. השובע פורסם כי החל מחודש מרס יתווספו לתחנה 9 שוטרים כמו גם 18 פקחי ביטחון עירוניים. כוח זה יהווה את השיטור העירוני שאמור לפעול בעיר רעננה.אין ספק שלאור אירועי הביטחון האחרונים בעיר זוהי בשורה טובה.לתושבי רעננה.

לאחרונה התחלף מפקד משטרת רעננה ובמקום רב-פקד דקל רענן שסיים את תפקידו מונה רב-פקד מאיר נווה כמחליפו. רפ”ק מאיר נווה היה בעברו מפקד נקודת המשטרה הקהילתית בכפר סבא ומביא לתפקידו ברעננה ניסיון רב בתחום השיטור הקהילתי.

מספר הטלפון בנקודת משטרת רעננה הוא 09-7793606 לצרכים מנהלתיים בלבד. מספר זה אינו מהווה תחליף למספר החירום 100.

להלן הסבר על השיטור העירוני מתוך האתר של המשרד לביטחון פנים.

https://mops.gov.il/PolicingAndEnforcement/MunicipalPolicing/Pages/About.aspx