Search

משהו חדש מתחיל…

בשנה האחרונה מתכנסים מדי מספר חודשים רבני הקהילות ברעננה למפגשי תיאום והפריה הדדית. בישיבה שהתקיימה היום בבית הכנסת "שבטי ישראל" התארח במפגש רבני הקהילות יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן.

במפגש השתתפו למעלה מעשרה רבני קהילות ובהם הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר והמארח הרב דניאל בלר. ליו"ר המועצה הדתית התלווה מנהל מחלקת הכשרות, הרב בנימין שטיין.

את המפגש פתח יו"ר המועצה הדתית והכריז על פתיחת דף חדש ביחסים שבין המועצה הדתית לרבני הקהילות. "אני רואה את תפקיד המועצה הדתית כנותנת שירות לתושבי רעננה ורבני הקהילות מהווים עבורי שותפים במתן השירות".

פרידמן סקר את פעילות המועצה הדתית ודיווח לפורום על התמורות שחלו בה בחודשים הספורים מאז החל בתפקידו. עיקר דבריו התמקדו בהערכות העירונית לקראת שנת השמיטה ובשיתוף הפעולה עם "אוצר הארץ" שאמורים לפתוח מספר מוקדים בעיר שבהם ימכרו ירקות ופירות מתוצרת יהודית.

חלקה השני של הפגישה נסב על יוזמת רבני הקהילות להצטרף ל"פרויקט השבת" העולמי או במתכונתו המקומית "שבת ישראלית" שבה יתקיימו סעודות שבת משותפות למשפחות דתיות ושאינם דתיות. הרב בלר והרב נויבירט הציגו את המיזמים השונים בפני הנוכחים והתפתח דיון ארוך בדבר סיכויי ההצלחה של הפרויקט ברעננה. סוכם כי בשבת פרשת נוח תתקיים ברעננה "שבת רעננית" לקרוב לבבות בין דתיים לחילונית. הפרטים המדויקים יעובדו בימים הקרובים והמועצה הדתית תיתן את תמיכתה לפרסום השבת.

 

דילוג לתוכן